25 julio 2014

CONVOCATÒRIA DE PLACES COM PERSONAL DOCENT DE BATXILLERAT I FORMACIÓ PROFESSIONAL 
 
1. – Característiques de les places convocades 
 
Denominació: 1 plaça docent de Batxillerat i Cicles Formatius 
Titulació requerida: Llicenciat habilitat per impartir les matèries d’anglès (Llicenciat en Llengua Estrangera, CAP, certificació C1) 
Tipus de contracte: Pràctiques 
Hores: 19 
Altres criteris de preferència: 
o Ser natiu o tenir certificació C1 
o Coneixement de l’Obra Salesiana, 
o Aptitud educativa i de treball en equip. 
 
2. – Sol · licitud de plaça: 
 
Documentació a retirar per l’interessat: 
Recollir a la recepció del centre el "sobre de sol·licitud de plaça" 
• Data límit de lliurament de la documentació: 15 agost 2014 
• Lloc de lliurament: Porteria/Recepció del Centre 

3. – Procés de selecció i contractació. 
Amb les sol · licituds rebudes es seguirà el següent procés de selecció: 
 
–  Estudi i selecció inicial per part del Director Titular amb el director de Centre i l’elaboració de la primera selecció de candidats. 
–  Intervenció de la Comissió Técnica de Selecció i decisió del Titular. Publicació al tauler d’anuncis del candidat seleccionat. 
 
El procés de selecció finalitza el 10 de setembre de 2014.
 

 

També et pot interessar …