24 julio 2014

"Només és possible avançar quan es mira lluny. Només es pot progressar quan es pensa en gran". Amb aquesta frase d’Ortega i Gasset es pot resumir l’objectiu amb què la Delegació de Comunicació Social planifica el curs 2014/2015.

 El calendari ja preveu la primera trobada de treball de l’any, serà del 3 al 5 de setembre a la casa salesiana del Campello (Alacant) en unes jornades encapçalades per Josep Lluís Burguera, delegat de Comunicació social, al qual acompanyaran l’equip tècnic de la Inspectoria Maria Auxiliadora, format pels periodistes Xavi Costa, Carlos Martín i Marta Maria Peirat, i Javier García Parra, responsable dels serveis informàtics.

Aquesta trobada servirà per posar en comú les tasques en l’àmbit de la comunicació que la nova delegació té programades després de la unificació. Entre els temes a tractar es troben la implantació de la nova imatge corporativa, la consolidació de la nova pàgina web, l’anàlisi de la presència en xarxes socials o la creació del primer número de la nova Revista Inspectorial.

D’altra banda, cal destacar que les propostes en les que s’ha anat treballant durant els últims mesos, i després de l’última trobada a Madrid al costat de l’Inspector, han estat exposades i revisades pel Consell Inspectorial en la reunió que va tenir lloc el passat 18 de juliol a Poblet.

La Delegació de Comunicació Social definirà d’aquesta forma els últims aspectes relacionats amb l’estructura de l’oficina de comunicació, la gestió dels continguts i el protocol d’actuació per als diferents esdeveniments programats durant el curs, amb celebracions de primer nivell com el Bicentenari del naixement de Don Bosco, l’estrena del musical "Gràcies Don Bosco" o la I Jornada inspectorial de Comunicació social.

D’aquesta manera, comencen a fer-se els primers passos des de la Comunicació Social de la Inspectoria Maria Auxiliadora. La comunicació comença a pensar en gran.

També et pot interessar …