23 julio 2014

CONVOCATÒRIA DE PLACES 
COM PERSONAL NO DOCENT 
EDUCACIÓ 

 
 A Badajoz a 24 de juliol de 2014 
 
1. – Característiques de les places convocades 
 
Denominació: 1 plaça 
Titulació requerida: Grau Superior de Secretariat, Grau Superior d’administració i 
finances o similars d’aquesta branca 
 
Altres requisits de preferència: 
 
– Coneixement de l’obra salesiana 
– Coneixements d’ofimàtica i informàtica 
– Coneixements comptables 
– Coneixements de creació i edició de pàgines web 
 
 
2. – Sol · licitud de plaça: Documentació, termini, lloc de lliurament. 
 
   Lliurament de documentació: 
  – Fotografia recent. 
– Currículum vitae 
 
Data límit de lliurament de la documentació: 4 d’agost de 2014 
 
Lloc de recollida de la documentació: 
A la pàgina web www.salesianosbadajoz.com a l’apartat secretaria. 
Lloc de lliurament: En el correu plazasecretaria@salesianosbadajoz.com 
 

3. – Procés de selecció i contractació. 
 
Amb les sol·licituds rebudes es seguirà el següent procés de selecció: 
– Estudi i selecció inicial per part del Director Titular amb el director de Centre i l’elaboració de la primera selecció de candidats. 
– Intervenció de la Comissió Tècnica de Selecció. 
– Publicació al tauler d’anuncis del candidat seleccionat.
 

 

També et pot interessar …