14 julio 2014

“La meua primera paraula –i serà també l’última en aquesta bona nit- és: ¡Gràcies! Gràcies a tots vostès, a tota la nostra Comunitat de La Pisana, com ordinàriament li diem i un gràcies als germans de la comunitat del Vaticà. A les dues comunitats que, com diem, estan al servei del ministeri del Rector Major. Gràcies a tots i cadascun dels germans pel treball generós de cada dia (…). Un gràcies fratern i des del cor sobretot per la vida, i pel testimoniatge de vida i de vocació salesiana de cada germà de la casa, per la generositat, per la disponibilitat i el servei (…) Gràcies també pel treball de tots i cadascun en els diversos sectors de la casa i d’animació de la Congregació”. Així va emfatitzar Don Ángel Fernández.

A més dels agraïments a la tasca desenvolupada pels germans que treballen en la Casa Generalícia, el Rector Major hi va fer un recompte de les activitats desenvolupades durant aquest Consell d’Estiu, de les quals ressalten algunes:

“A més de les moltes hores de treball personal, en les sessions del consell hem pogut efectuar el nomenament de 9 Inspectors o superiors de visitaduries: de Japó, Universitat Pontifícia Salesiana (UPS), Madagascar, Moçambic, Bolívia, Estats Units-Oest, Equador, Mèxic-Guadalajara i Ucraïna.
Hem aprovat els nomenaments de 203 directors en els cinc continents (amb anàlisis minucioses de cada cas) i 2 mestres de novicis.

Hem revisat i reelaborat el Vademecum del Rector Major i el Consell General per al nou sexenni.
Amb gran dedicació hem establert la programació del Rector Major i el seu Consell per a aquest sexenni.

Hem fet efectiva l’assignació de les ajudes provinents de les Procures de Missions de Madrid i New Rochelle i s’han vist beneficiades un bon nombre d’inspectories, sobretot les més necessitades de la nostra ajuda per a atendre a les necessitats dels joves més pobres i la formació de més de mil salesians.

Amb motiu de la reunió del Consell General ens trobem també amb el Consell de les Filles de Maria Auxiliadora i amb la comunitat de l’Auxilium.

I, com ja els vaig avançar, vull acabar aquesta Bona nit donant gràcies:

Tot açò junt constitueix un motiu més que suficient perquè donem gràcies al Senyor, a l’Auxiliadora, que ho segueix fent tot amb la humil contribució de cadascun de nosaltres, i a Don Bosco que segueix cuidant de la seua Congregació i de la seua Família Salesiana”.
 

També et pot interessar …