26 junio 2014

 Apel•lant a raons de profunda arrel evangèlica, don Cristóbal exposa als seus germans salesians els sentiments i actituds que va viure en persona a l’haver de deixar la seva etapa com a inspector a Bolívia i començar-ne una de nova a Espanya. Resumeix la seva vivència en aquest tríptic: "Per la fe, en l’esperança, per a l’amor". 


El Pare Inspector apel•la a la fe per deixar "llocs i situacions ja coneguts, per respondre a la nova crida que Déu ens fa a través de la Congregació". Convida a viure aquests esdeveniments personals i comunitaris "amb l’àncora de l’esperança ben anclada en el mar de Jesucrist" i demana també als salesians de la Inspectoria que s’estimin els uns als altres i siguin profetes de fraternitat, ja que sense aquesta dimensió , "el nostre servei als joves seria un activisme sense fonament ni sentit". 

En una segona part de la seva carta, don Cristóbal afirma que encara és aviat per poder presentar un projecte inspectorial, però que ja es perfilen alguns objectius com ara créixer en la fraternitat, tenir cura de la formació i la renovació contínua juntament amb els laics, revitalitzar l’actitud missionera i obrir nous fronts a les perifèries. 

A continuació aborda els canvis de personal, indicant que el principal és aquell que comença per un mateix i que els trasllats geogràfics i la nova composició de les comunitats són secundaris. Demana que els canvis s’acullin amb esperit de fe i obediència salesiana, és a dir, "ràpida, alegre i incondicional". 

Convida als salesians de la Inspectoria a "canviar de xip": "més enllà de tota geografia, ens interessem per totes i cadascuna de les comunitats i per tots els germans", afirma l’inspector. Per raons pragmàtiques, es parlarà de zones: zona nord, zona centre i zona sud, que coincidiran fonamentalment amb les antigues inspectories, però sempre recordant que "hi ha zones, però no fronteres". 

Don Cristóbal López acaba la seva carta circular amb algunes notícies d’interès, entre les quals destaquen les ordenacions diaconals i sacerdotals en aquest mes de juny de tres salesians de la nova Inspectoria Maria Auxiliadora.
 
 

També et pot interessar …