A fons: monografia sobre els 150 anys d'impremtes salesianes

1 septiembre 2014

En el món ressonaven tambors de guerra i el nazisme i el comunisme es perfilaven com un desafiament perillós per a la humanitat, i el Papa s’adreça a la societat Salesiana per confiar l’edició i la impressió d’un dels diaris amb més influència moral i ètica en el món catòlic. Per què sa Santedat pren aquesta decisió? 

Sent un jove sacerdot, Achille Ratti, el futur Pius XI havia visitat a Don Bosco a l’Oratori de Valdocco i es va meravellar de tot el que es realitzava allà en el camp de la publicació i de la impressió. 

La tipografia de Valdocco aviat va arribar a l’excel·lència en el camp de la impressió i de l’enquadernació, forjant generacions d’hàbils tipògrafs i apreciats artesans en les tècniques del llibre i les publicacions. 

La primera tipografia salesiana ha complert el seu 150è aniversari. Molta experiència. Don Bosco es va adonar ja a mitjans del segle XIX que el futur consistia en la capacitat de comunicar, de transmetre idees, de convèncer i formar de manera veraç i digna. 

El Boletín Salesiano, fundat per Don Bosco, està ja pel seu CXXV any de publicació ininterrompuda i se segueix difonent avui, com sempre, de manera gratuïta a més de 130 països gràcies, com passa amb altres obres salesianes, a les generoses donacions dels seus benefactors. La CCS, Central Catequètica Salesiana, edita una gran quantitat d’obres tant de caràcter divulgatiu com assagístic, sempre a uns preus populars. I al llarg i ample del nostre món, en gairebé totes les llengües vives, les editorials salesianes difonen el nostre Sistema Preventiu en l’Educació i ajuden a la formació professional i personal de milions de joves. 

Doncs bé, cinquanta anys després de la esmentada visita a Valdocco, el ja papa Pius XI es va recordar de les bones impressions i va voler que el nou Estat Vaticà, nascut el 1929 amb el Tractat de Letrán, comptés amb l’eficiència i fidelitat de la Societat Salesiana. El Papa estava convençut que la millor opció era confiar als fills de Don Bosco la tipografia i el diari. 

D’aquesta manera es va instal·lar dins de les muralles vaticanes una comunitat salesiana que ha complert ja 75 anys de permanència i que ha comptat amb els millors i més competents professionals en l’art de la impressió. 
 
Una qüestió de confiança en què els salesians han sabut donar una resposta de gran alçada. No en va, en els Estatuts de la Societat Salesiana, s’especifica la fidelitat al Summe Pontífex com un tret distintiu. 

L’Osservatore Romano ha estat i és un diari de referència per als catòlics de tot l’orbe. Llegir aquest "periòdic del Papa" és un signe de suport a l’Església en el millor esperit del Concili Vaticà II ja que és una eina eficaç en la globalització i difusió de la doctrina de l’Església. 

Mantenir viu i sostenir aquest diari, sempre equilibrat i de referència ètica en el nostre món, en aquesta era de les comunicacions, amb ofertes cada cop més complexes i nombroses, no és tasca fàcil. Els salesians l’han actualitzat i han dedicat una especial atenció a la difusió, de la qual depèn la seva supervivència en paper com a oferta diferenciada de l’edició digital. 

La tipografia salesiana, en la qual tantes il·lusions va posar Don Bosco, té en aquest diari un fruit d’or que el converteix en la font informativa més fiable de l’Església i el Papa.

És cert que en aquesta era digital cal saber donar respostes de tot tipus i per això els salesians tenen emissores de ràdio, televisions, pàgines web i fins i tot una agència de notícies pròpia, l’ANS, Agència de Notícies Salesiana, que és un model d’equitat, respecte i defensa dels drets humans i fidelitat a la veritat. Amb el pas dels anys s’han obert noves àrees i equipaments per respondre adequadament a les necessitats d’avui i mantenir-se en avantguarda. 

Però, per què posar-ho en dubte?, els salesians senten un especial afecte per les seves tipografies. El llibre i el diari, tan estimats per Don Bosco, podrien semblar unes víctimes del nostre temps però els salesians saben que el llibre no és només un objecte de consum ràpid i que fins i tot el diari pot ser una font de reflexió i lectura atenta, reposada i amena. La impressió tipogràfica és també una expressió d’art, d’ofici i de competència professional que els salesians han sabut portar a la seva màxima expressió. 
 

També et pot interessar …