4 mayo 2015

“Mantenir la unitat de l’esperit i estimular el diàleg i la col·laboració fraterna per a un enriquiment recíproc i una major fecunditat apostòlica” és la finalitat de la Secretaria per a la Família Salesiana, aprovada pel Rector Major i el Consell General, assumint l’establert pel CG27 i les Constitucions Salesianes. Aquí es presenten parts del que inclou el Reglament de la Secretaria per a la Família Salesiana, publicat en sdb.org.

La Secretaria per a la Família Salesiana és un òrgan d’animació i coordinació, establert pel CG27, i que depèn directament del Rector Major, de conformitat amb l’article 108 dels Reglaments Generals. La seva comesa és animar a la Congregació en el sector de la Família Salesiana i promoure la comunió dels diversos grups que a ella pertanyen, respectant la seva especificitat i autonomia.

La Secretaria està composta pels següents membres:

El Delegat del Rector Major per a la Secretaria per a la Família Salesiana, que és el Secretari Central de la Secretaria.

Els Germans SDB que tenen tasques d’animació en els grups de la Família Salesiana en els quals la Congregació Salesiana té responsabilitat carismàtica:

El Delegat Mundial dels Salesians Cooperadors;
El Delegat Mundial dels Exalumnes de Don Bosco;
L’Animador Espiritual de l’Associació de Devots de María Auxiliadora;
L’Assistent Central de les Voluntàries de Don Bosco;
¬L’Assistent Central dels Voluntaris de Don Bosco;
Tres membres del Consell Mundial de la Família Salesiana;
Una FMA, elegida per la Mare General;
Dos membres triats pel Consell Mundial.

D’altra banda, algunes de les funcions bàsiques de la Secretaria respecte a la Congregació són “l’Orientar i acompanyar les inspectories perquè als seus territoris s’estenguin, segons els respectius estatuts, l’Associació dels Salesians Cooperadors, el moviment dels Exalumnes i les ADMAs”.

A més, entre les principals tasques de la Secretaria en relació amb el Rector Major i el Consell General està “l’Estudiar les sol·licituds de pertinença a la Família Salesiana i oferir la seva avaluació al Rector Major i el seu Consell”.

Finalment, el Reglament de la Secretaria per a la Família Salesiana mostra els encàrrecs o tasques que el Delegat del Rector Major té en relació amb el seu treball d’animació.

El Reglament complet, que té tres anys de validesa, pot descarregar-se aquí.
 
 
 

També et pot interessar …