Pastoral Juvenil

Al servei de l'educació i l'evangelització
Descarregar PEPSI

Aquí teniu el PEPSI, el Projecte Educativo-Pastoral Salesià Inspectorial, fruit de molts esforços per part de tots. En ell dipositem moltes esperances d’unitat i de millora en la nostra tasca educativo-pastoral.

Aquest projecte és fill del Projecte Orgànic Inspectorial; per això no trobareu en aquesta publicació una “anàlisi de la realitat” que ja tenim feta i publicada en el POI. Com a derivació del POI, el PEPSI té l’objectiu de concretar i fer operatives les quatre opcions  referents a la missió educativo-pastoral de l’esmentat Projecte, a saber:

Donar clar sentit evangelitzador a la nostra missió.

Optar preferentment pels joves en risc d’exclusió.

Promoure l’animació vocacional.

Créixer en la comunió de l’Esperit, Carisma i Missió entre salesians i seglars.

El nostre PEPSI és fruit d’un Capítol Inspectorial, de la feina de germans i comunitats i de la reiterada elaboració i revisió del Consell Inspectorial, de l’Equip Inspectorial de Pastoral Juvenil i dels diversos equips i comissions d’ambients i sectors. S’han posat, per tant, moltíssimes mans en aquesta massa, com ha de ser; no ens estranyi, d’altra banda, que aquesta pluralitat d’intervencions i d’estils hagi deixat la seva empremta en el text. No importa: aquí es tracta de tenir a la vista i a la mà un document pràctic, operatiu, capaç d’orientar la nostra acció pastoral en cadascuna de les nostres obres, i dins d’elles, en cada ambient i en tots els sectors.

 
 
 
Jordi Lleixà i Jané

Delegat de Pastoral Juvenil

Últimes Notícies

Pastoral Juvenil