Parròquies

Al servei de l'evangelització
La Parròquia i els Santuaris confiats als Salesians

La Pastoral Salesiana té en les parròquies un important camp de missió i acció pastoral.

La parròquia, en aquest començament del segle XXI, té davant grans reptes per a poder continuar sent “la mateixa Església que viu entre les cases dels seus fills i de les seves filles” (Chritifideles Laici, n.26).

Aquests reptes exigeixen de nosaltres saber valorar el context, comprometre’s decididament per una missió evangelitzadora en la cultura actual, endinsar-se més en la fe, per viure-la més radicalment en la seva vinculació al Déu Viu i en la seva missió salvífica entre els homes. La Parròquia és sobretot una comunitat, és el subjecte actiu de la vida eclesial al servei de l’Evangeli

Pablo Gómez, sdb, Coordinador de Parròquies

Parròquies

Esglésies Públiques

Destinataris

Col·laboradors

Últimes notícies

Parròquies