Salesians

Salesians Don Bosco (SDB)

Qui som els Salesians?

Els Salesians de Don Bosco (SDB) som una congregació religiosa pertanyent a l’Església Catòlica i fundada per Sant Joan Bosco el 18 de desembre de 1859, a Torí. El seu nom oficial és “Societat de Sant Francesc de Sales”, en referència al sant que el nostre fundador va triar com a model per la seva amabilitat i força evangelitzadora. Comunament se’ns coneix per “Salesians de Don Bosco” o simplement “Salesians”.

La Congregació està formada per salesians sacerdots i salesians laics o coadjutors. El nostre projecte apostòlic, heretat del nostre fundador es basa en ser signes i portadors de l’amor de Déu als joves, especialment als més pobres. Els joves representen el primer i més privilegiat destinatari del treball dels salesians. Les activitats que duem a terme els salesians en el món estan organitzades en tres sectors: l’educació, les missions i la comunicació social.

La nostra identitat

Els Salesians som una congregació de religiosos pertanyents a l’Església Catòlica, fundats per Sant Joan Bosco. El nostre nom oficial és Societat de San Francesc de Sales, perquè Don Bosco, així ens referim familiarment al nostre Fundador, va triar a aquest sant com a model per la seva amabilitat i passió evangelitzadora. Comunament se’ns coneix per Salesians de Don Bosco (SDB) o simplement Salesians. La nostra Congregació està formada per salesians sacerdots i salesians laics.

L’article 2 de les nostres constitucions diu:

Els salesians de Don Bosco (SDB) formem una comunitat de batejats que, dòcils a la veu de l’Esperit, ens proposem realitzar, en una forma específica de vida religiosa, el projecte apostòlic del Fundador: Ser a l’Església signes i portadors de l’amor de Déu als joves, especialment als més pobres. En el compliment d’aquesta missió trobem el camí de la nostra santificació.

Quina és la nostra missió?

La nostra missió, dins de l’Església, és l’educació i l’evangelització dels joves. El projecte educativo-pastoral que volem realitzar en totes les nostres obres està orientat a la promoció integral de la persona, del jove, i les seves arrels són l’humanisme cristià.

Les nostres Constitucions ho expressen així:

“Fidels als compromisos heretats de Don Bosco, som evangelitzadors dels joves; tenim una cura especial de les vocacions apostòliques; som educadors de la fe en ambients populars, sobretot amb la comunicació social, i anunciem l’Evangeli als pobles que no creuen” (Art. 6).

Estesos per tot el món, treballem en 130 països, exercim la nostra acció en Centres Juvenils, Col·legis, Escoles de Formació Professional, Parròquies, Centres d’assistència a marginats, Escoles de Formació del Professorat, Universitats, Residències, Missions, centres de comunicació social i altres presències al servei de la joventut.

Els Salesians de Don Bosco som uns 16.700 repartits pels cinc continents i distribuïts en 95 Inspectoríes o Províncies religioses.

D’ells, l’obra de Don Bosco a Espanya compta amb uns 1.300 salesians, sacerdots i salesians laics, distribuïts en dos inspectories o províncies religioses: Maria Auxiliadora amb seu a Sevilla i Santiago el Mayor amb seu a Madrid. Vivim en comunitats, 155 a Espanya, des de les quals ens dediquem a l’educació i evangelització dels joves, preferentment de les classes populars.

L’Espiritualitat Salesiana 

Quan diem “Espiritualitat Salesiana” ens referim als trets espirituals propis de totes aquelles persones que, dins d’un grup reconegut com els Salesians, comparteixen un vertader parentiu espiritual i apostòlic com a hereus i portadors de l’esperit i la missió que l’Esperit Sant va confiar a Don Bosco per a la vida de l’Església.

Quins són els trets propis de la nostra espiritualitat?

  • La caritat pastoral sense límits.
  • La gràcia d’unitat que busca l’equilibri de vida.
  • L’estil d’oració festiu i senzill.
  • La missió juvenil i popular oberta a tothom.
  • L’optimisme i el goig de l’esperança.
  • L’ascesi de la bondat i l’amabilitat que crea família.
  • El Treball i la temprança.
  • L’esperit d’iniciativa.
  • L’arrelament en el misteri de Crist i la vida en mans de Maria.
  • El sentit d’Església.