Animació Vocacional

"Feliços en el temps i en l'eternitat"

Què entenem per vocació i com identificar-la?

Ningú ve a aquest món sense una vocació. Més que una opció que es pot o no considerar, és la condició de possibilitat d’una vida realitzada.

«La vocació és el pensament provident del Creador sobre cada criatura, és la seva idea-projecte, com un somni que està en el cor de Déu, perquè estima vivament la criatura. Déu-Pare ho vol diferent i específic per a cada vivent «

Noves vocacions per a una nova Europa, 13.

Identificar-se amb la pròpia vocació és una de les tasques més importants en la vida de les persones. Es necessita però atenció als indicadors que poden conduir al seu descobriment, desenvolupament i realització. Es tracta d’alguna cosa dinàmica, que no és ni independent ni aliena al propi esforç per buscar la pròpia vocació.

La cerca vocacional legítima, comença a 360º. Mirant totes les possibilitats que a un se li plantegen a la vida, mirant també a l’interior d’un mateix, en la pròpia consciència, on es discerneixen els afectes i sentiments, i des d’on es prenen les decisions que van marcant les opcions en la vida .

Res d’això té a veure, per tant, amb el reclutament, les campanyes d’adhesió, les promeses d’avantatges, la contractació, etc. La vocació no pot ser més que la decisió mútua per Déu que crida i proposa i qui accepta la proposta i la fa seva com a resposta d’amor a qui primer va pensar en ell amb amor.

Arribar a descobrir – no sense esforç – la pròpia vocació, i seguir-la amb llibertat i entrega generosa, compta amb ajudes externes i internes que poden millorar – mai substituir – la tasca del discerniment vocacional.

Viure en grup aquesta experiència pot ser de gran ajuda. Qui desitja trobar la seva vocació, perquè se sent cridat per Déu a viure des dels valors de l’Evangeli la seva vida, s’uneix a altres amb el mateix desig. Cadascú buscarà el que Déu li proposa en la seva vida, escoltant la Paraula de Déu, meditant-la, acollint-la, mirant al seu voltant per identificar en quin lloc vol Déu que visqui la seva vida i com.

Una vegada que es va discernint, acompanyats, la mateixa vocació, es busquen experiències que permetin aprofundir les intuïcions vocacionals primeres, com a resposta concreta a les inquietuds vocacionals que van apareixent: grup de pregària, grup de fe, compromís apostòlic, voluntariat, experiència de comunitat, etc.

Cadascú va realitzant el seu camí de recerca sincera, de discerniment vocacional i d’acompanyament espiritual.

 

La identificació amb la vocació pròpia, la resposta que cadascú ofereix a la crida de Déu, el situa en el camí correcte de vivència en plenitud de la seva pròpia vida.

 

Jordi Lleixà i Llané

Coordinador d'Animació Vocacional

Coneix la web de la Casa Bartolomé Blanco

Equip d'animació vocacional

Formulari de contacte

12 + 11 =

VOCACIÓ SALESIANA RELIGIOSA

 

Aspiracions del cor

Qui ha sentit una inquietud vocacional, necessita confirmar-la. Per a això, oferim l’experiència inicial de la «comunitat proposta», on es viu acompanyat per salesians el procés de discerniment vocacional salesià. Em proposa Déu ser salesià? Acompanyant i destriant es pren la primera decisió: iniciar el procés per arribar a ser, si Déu vol, salesià.

Petició oficial

Naturalesa i objectius del prenoviciat.
 

L’article 109 de les Constitucions Salesianes descriu el prenoviciat en aquests termes: «A qui s’orienta cap a la vida salesiana, se li ofereix l’ambient i les condicions adequades perquè conegui la seva vocació i maduri com a home i com a cristià. D’aquesta manera, amb l’ajuda d’un guia espiritual, pot decidir amb major coneixement i lliure de pressions externes i internes.

Immediatament abans del noviciat, es requereix una preparació especial, per reflexionar seriosament sobre l’opció vocacional i comprovar la idoneïtat necessària per començar el noviciat. Aquesta preparació es realitza mitjançant una experiència de vida comunitària i apostòlica salesiana «. 

 
El prenoviciat de la Inspectoria Maria Auxiliadora
 
La Comunitat Salesiana d’acollida i animació vocacional «Beat Bartolomé Blanco», de recent creació a Sevilla realitza la funció de prenoviciat.
 
 

Novetats radicals

Naturalesa i objectius del noviciat

Segons l’article 110 de les Constitucions Salesianes, al noviciat, el candidat té la possibilitat d’iniciar l’experiència religiosa salesiana.

Per tant, la comunitat ha de ser un exemple de vida basada en la fe i alimentada per la pregària, on la senzillesa evangèlica, l’alegria, l’amistat i el respecte mutu creïn un clima de confiança i docilitat.

Amb l’ajuda del mestre, el novici estudia a fons les motivacions de la seva opció, comprova la seva idoneïtat per a la vocació salesiana, i s’orienta cap a la donació completa de si mateix a Déu per al servei dels joves segons l’esperit de Don Bosco.

El noviciat dura dotze mesos, segons norma de dret. Comença quan el candidat, admès per l’inspector, ingressa a la casa de noviciat, erigida canònicament, i es posa sota la direcció del mestre, que és el guia espiritual que coordina i anima tota la tasca formativa del noviciat. 

El noviciat de la Inspectoria Maria Auxiliadora

L’Institut Salesià Sant Luigi Versiglia a Genzano di Roma, població situada al costat de Castelgandolfo i propera a la capital italiana, acull els novicis de l’Espanya salesiana i per tant, al novici amb el que compta la inspectoria. És un dels dos noviciats internacionals amb els quals compta la Congregació a Itàlia, l’altre es troba a Pinerolo, localitat piemontesa propera a Torí.

 
 
 
 

Qualificació per a la missió

Naturalesa i objectius del postnoviciat

D’acord amb els articles 113 i 114 de les Constitucions Salesianes, després de la primera professió religiosa, a la finalització del noviciat, s’inicia un període de vida consagrada durant el qual el germà, amb el suport de la comunitat i d’un guia espiritual, completa el procés de maduració amb la intenció de la professió perpètua, i desenvolupa, com a salesià laic o aspirant al sacerdoci, els diversos aspectes de la seva vocació.

Després de la primera professió segueix una etapa de maduració religiosa, que continua l’experiència formativa del noviciat i prepara el tirocinni.

L’aprofundiment en la vida de fe i en l’esperit de Don Bosco i una adequada preparació filosòfica, pedagògica i catequètica, en diàleg amb la cultura, s’orienten al germà jove perquè integri progressivament fe, cultura i vida. 

El postnoviciat de la Inspectoria Maria Auxiliadora

La Casa Salesiana Virgen de las Nieves, a Granada, acull actualment el posnoviciat de l’Espanya Salesiana; dels nou postnovicis, tres són de la inspectoria.

 
 

Entrega generosa

Etapa d’intensa confrontació vital amb l’acció salesiana en una experiència educativo-pastoral.

Naturalesa i objectius del postnoviciat

Durant tota la formació inicial assenyala l’article 115 de les Constitucions salesianes – es dóna importància, juntament amb l’estudi, a les activitats pastorals de la nostra missió. Els joves salesians que inicien aquesta etapa són normalment els que han acabat l’immediat postnoviciat i entren de ple en contacte amb la vida salesiana en la seva missió.

El tirocinni és una etapa d’intensa confrontació vital amb l’acció salesiana en una experiència educativo-pastoral. En ell, el salesià jove s’exercita en la pràctica del sistema preventiu i, sobretot, en l’assistència salesiana.

Les incumbències que se li assignen a un tirocinnant han de ser típicament salesianes. Per exemple, la presència activa i fraterna entre els joves, les iniciatives culturals i de lleure, els exercicis d’associacionisme o les responsabilitats d’organització. No obstant això, s’ha de poder exercir com «educador de la fe».

La inserció realista del jove germà en l’ambient pastoral salesià comuna s’ha de fer de manera que s’orienti cap al doble objectiu: verificar i madurar la seva vocació.

Tots els elements que caracteritzen aquesta etapa es subordinen a aquesta finalitat. Acompanyat pel director i la comunitat, realitza la síntesi personal entre la seva activitat i els valors de la vocació.

 

La vida com a servei

Después del tirocinio –señala el artículo 116 de las Constituciones Salesianas- el

Després del tirocinni -assenyala l’article 116 de les Constitucions Salesianes- el Salesià completa la seva formació inicial.

La formació específica del candidat al ministeri presbiteral segueix les orientacions i normes donades per l’Església i per la Congregació. El seu objectiu és preparar el sacerdot pastor educador des de la perspectiva salesiana. Aquest període de la formació es realitza normalment en una Casa salesiana destinada a aquest efecte, rep el nom de Teologat. 

En algun moment d’aquesta etapa, el salesià fa la seva professió perpètua quan ha arribat a la maduresa espiritual salesiana que requereix la importància d’aquesta opció. Ordinàriament es fa sis anys després de la primera professió. 

La formació del salesià sacerdot a la Inspectoria Maria Auxiliadora

 

En les dues inspectories salesianes d’Espanya la formació per a aquest període es realitza actualment en el Teologat de Madrid-Atocha.

 

 

 

 

Fins a l’últim alè, pels joves

La vida del salesià, estarà ja orientada – en comunitat i com a religiós consagrat – a la missió juvenil que és la que dóna l’estil a tota la nostra vida. Com Don Bosco, pensar, viure i treballar com a salesià, a qui ha descobert aquesta vocació i la viu, ens porta a comprendre i anunciar que el servei a Déu en els joves és fruit de l’Amor de Déu, i que el seu Amor és capaç d’omplir la nostra vida.

Últimes notícies

Animació Vocacional