Presentada la campanya Vive en prosocial

28 noviembre 2014

L’ ONGD Solidaridad Don Bosco presenta la campanya educativa “Vive en prosocial. Actitudes para una vida solidaria” per millorar actituds i valors relacionats amb la solidaritat des d’una perspectiva prosocial.

Què és la prosocialitat?

La prosocialitat és la capacitat de l’ésser humà que se centra en beneficiar les altres persones sense esperar res a canvi. La conducta prosocial està motivada per l’empatia i la preocupació pel bé comú.
 
Les conductes prosocials són aquelles accions que beneficien a altres persones, grups o metes socials sense que hi hagi la previsió de recompensa externa, i que compta amb la identitat, creativitat i iniciatives de les persones implicades, les seves circumstàncies i necessitats reals. És a dir, quan algú es comporta de manera prosocial, té en compte en tot moment a la persona a qui ajuda i com aquesta vol ser ajudada.

Curtmetratges i Materials didàctics

Aquesta campanya, posada a disposició de la Inspectoria Maria Auxiliadora, compta amb una àmplia selecció de materials i l’elaboració de dos curtmetratges que serveixen com a fil conductor dins d’aquesta proposta innovadora. 

301

Un curtmetratge que narra la història de tres persones que volen ajudar al seu amic sigui com sigui, i no són molt prosocials, sinó més aviat serveixen per evidenciar el contrari.
 
 
Sinopsi: Un tranquil dia de barbacoa pot veure interromput per un missatge de mòbil. Carles, Carmen i Rafa es veuen en el deure d’ajudar al seu amic Javi que està vivint una situació "crítica".

 

 
La ley de Snell

Una sèrie d’històries inconnexes que s’entrecreuen, on els personatges actuen moguts principalment per l’individualisme i l’egoisme. El curt no està acabat perquè es proposa que l’alumnat enregistri les seves propostes de final, incorporant a la història les actituds prosocials que han anat treballant a l’aula.

 
Sinopsi: La Llei de Snell narra la tarda i nit de diversos personatges inconnexos, les històries es relacionen per elements aliens a la realitat quotidiana de les seves vides. Bertín de Guzmán, famós ex torero acostumat a ser assetjat per càmeres i objectius, fa front a una nit inesperada sense el glamour a què es troba habituat.
 
Premsa rosa barrejada amb drama social i una dosi addictiva de sensacionalisme latent en la nostra societat, es confonen amb l’escala de valors que emana del més profund de cada persona en casos d’extrema necessitat.
 
 

També et pot interessar …