Luis Fernando Medina nomenat Vicepresident de la Coordinadora Andalusa d'ONGD

27 abril 2015

La XLV Assemblea General Extraordinària de la CAONGD (Coordinadora Andalusa d’ONGD) celebrada el 20 d’abril a Sevilla ha escollit a Luis Fernando Medina, director de Solidaridad Don Bosco, com a vicepresident de la mateixa. Davant la renovació dels càrrecs electes del Comitè Executiu de la CAONGD, l’ONGD salesiana va presentar la candidatura del seu director amb el desig de renovar el compromís i implicació institucional amb la Coordinadora.

Des de l’any 1996 Luis Fernando està estretament vinculat a Solidaridad Don Bosco. Va participar en els primers anys en diverses experiències de voluntariat internacional a l’Àfrica Subsahariana i Amèrica del Sud i, posteriorment, va estar compromès amb la formació del voluntariat, la comunicació, formant part del seu Equip de Direcció. Des de 2008 ocupa la responsabilitat de la Direcció General de Solidaridad Don Bosco. Actualment presta, a més, el servei de Coordinador Inspectorial d’Animació Missionera a la Inspectoria Maria Auxiliadora.

Luis Fernando participa en la CAONGD des de 2011, en representació de les organitzacions, a la Comissió de Seguiment del Codi de Conducta, que vetlla pel compliment del codi deontològic de les ONGD, així com altres normes establertes per les pròpies organitzacions, tant per a noves com per a les organitzacions més veteranes.
 
Amb la incorporació de Luis Fernando, i després de l’Assemblea de la Coordinadora, el nou comitè executiu de la CAONGD queda constituït de la següent manera:

Presidència: José Mª Ruibérriz de Torres López (Asamblea de Cooperación por la Paz )
Vicepresidència: Luis Fernando Medina Romero (Solidaridad Don Bosco)
Tresoreria: Libia Arenal Lora (Fundación APY-Solidaridad en Acción)
Secretaría: Jaime Pineda
Vocalia de comunicació: Elena Nagore Cordón (CIC Batá)
Vocalia d’educació per al desenvolupament: Jaime Machicado Valiente (EDUCO)
Vocalia de gènere: Cristina Herrera Sánchez (Medicus Mundi Andalucía)
Vocalia d’acció humanitària: Amparo Pernichi (Paz con Dignidad)
Vocalia de cooperació descentralizada: Carla Cingonali (Mujeres en Zona de Conflicto)

Aquesta nova etapa de vicepresidència de la CAONGD constitueix per a Solidaridad Don Bosco una oportunitat d’enriquiment institucional des de la participació i el compromís compartit. Solidaridad Don Bosco manté la seva aposta pel treball en xarxa, que donarà, sens dubte, molts fruits en la construcció d’un món més just.

També et pot interessar …