Engineering by Doing, el tret distintiu de l’EUSS, celebra el desè aniversari com a model educatiu consolidat

2 junio 2021

Por EUSS

L’Engineering by Doing, el model educatiu distintiu de l’Escola Universitària Salesiana de Sarrià (EUSS), celebra el desè aniversari formant enginyeres i enginyers preparats per al desenvolupament de l’activitat professional i dotats d’àmplies competències personals.

El juny de 2011, el Patronat de la Fundació Rinaldi va aprovar el document L’EUSS: un Centre d’Educació Superior especialitzat en la formació d’enginyers del segle XXI. Un tret distintiu que expressa l’especificitat de l’EUSS i respon als nous reptes de la societat i les empreses. Aquesta és la base de l’Engineering by Doing, que sorgeix com a «resultat d’un procés de consulta realitzat a representants de la societat del món industrial i acadèmic, i es fonamenta en l’experiència pedagògica dels Salesians», recorda el director del centre, Andreu Moreno.

Aquest model educatiu dona resposta a les necessitats de la societat i del món del treball, i, en coherència amb el plantejament de l’Espai Europeu d’Educació Superior, posa l’accent en el concepte de competència i en la potenciació de l’activitat de l’estudiant, qui ha de ser el/la protagonista del seu procés d’aprenentatge. «L’alumnat aprèn amb un equilibri 50%-50% entre teoria i pràctica, i posem molt d’èmfasi en les competències pròpies de la persona, en les actituds, en tot allò que forma part del saber ser i saber estar, com el treball en equip, l’esperit crític, parlar en públic, o l’organització del temps», assenyala Andreu Moreno.

Així, l’Engineering by Doing fonamenta les competències professionals en quatre sabers principals:

  • Competència personal o saber ser: engloba les actituds personals envers un mateix, els altres, el medi ambient, la pròpia professió i la pròpia empresa. Fomenta el comportament ètic que ha d’incidir en l’orientació de la vida personal i professional, l’interès pel bé comú, el treball solidari, l’esperit de superació, d’innovació, d’emprenedoria i de formació permanent, i la valoració de la dignitat i la promoció de totes les persones.
  • Competència participativa o saber estar: és el conjunt d’actituds i comportaments personals que permeten interactuar amb l’entorn laboral i exercir la professió amb un estil coherent, que inclou la capacitat i la voluntat de compartir i treballar en equip, de reconèixer la diversitat de responsabilitats, saber situar-se en el lloc corresponent i fer bon ús dels recursos per respectar el medi ambient.
  • Competència metodològica o saber fer: consisteix en la capacitat d’aplicar els coneixements adquirits a situacions professionals concretes, utilitzant els procediments adequats, solucionant els problemes de forma autònoma, exercint lideratge quan calgui, i transferint les experiències adquirides a noves situacions. A més, inclou la capacitat de comunicar-se, de fer ús de les noves tecnologies, de planificar i gestionar el temps i el treball, intuir noves necessitats i respostes, i actuar de manera oportuna en situacions imprevistes.
  • Competència tècnica o saber conèixer: recull els coneixements especialitzats que tenen relació amb un àmbit professional concret i que permeten dominar amb perícia els continguts i les tasques pròpies de l’activitat laboral pròpia d’aquest àmbit.

Aplicat a l’estudi de les enginyeries, aquest model didàctic es tradueix en «més de 1.000 hores de pràctiques; laboratoris equipats amb les últimes tecnologies; aprenentatge basat en projectes desenvolupats en equip; molt bona inserció laboral al mercat i molt bona satisfacció de l’alumnat: el 93,3% tornarien a repetir els mateixos estudis en el mateix centre; més de 1.000 hores de pràctiques a l’empresa; acompanyament en el creixement personal fins a la inserció en el món laboral; i un programa de beques que ajuda les famílies que no poden costejar la totalitat dels estudis», resumeix el director de l’EUSS.

L’Engineering by Doing és el tret distintiu del centre universitari i, per tant, tothom qui en forma part es compromet a assumir-lo: alumnat, professorat, personal administratiu i de servei, empreses i Alumni.

També et pot interessar …

Noticia

[deg_elastic_gallery gallery_ids="67731,67728,67721,67576,67626,67636,67637,67638,67647" _builder_version="4.14.5"...