Dos projectes d'aigua potable per mijorar la vida dels alumnes de la comunitat salesiana de Lubumbashi

30 diciembre 2015

Prop de 4.000 joves, així com les seves famílies i els membres de la comunitat salesiana de dos centres de formació professional de Lubumbashi, a la regió sud-est de la República Democràtica del Congo, es beneficiaran de dos projectes d’aigua potable que inclouen la renovació de les antiquades conduccions que existien.

L’Institut Sant Joan Bosco Kansebula i el Centre Chem Chem ofereixen una oportunitat educativa als joves en situació de risc per causa de la pobresa. L’Institut Kansebula forma als alumnes en ciències humanes, mentre que el Centre de Chem Chem està especialitzat en la capacitació agrícola.

Ambdues institucions preparen als joves perquè tinguin millors oportunitats laborals en el futur. No obstant això, existeixen encara grans problemes derivats de la falta d’energia i l’aigua potable que dificulten l’aprenentatge i unes condicions higièniques bàsiques per als alumnes.

Per tot això, Missions Salesianes d’Estats Units ha començat dos projectes per garantir aigua neta i fresca per als estudiants i la sostenibilitat de les fonts d’aigua per a les seves instal·lacions. En Kansebula, el projecte consisteix en una torre d’aigua i dos tancs de 2.500 litres. Una vegada completat, aquest projecte millorarà la gestió del centre i de la zona.

En Chem Chem el projecte implica l’actualització del sistema d’aigua existent per permetre que els estudiants tinguin aigua potable. Això s’està aconseguint mitjançant la perforació del pou existent i afegint una torre d’aigua i la instal·lació de dos tancs d’aigua també de 2.500 litres.

El futur són els joves
La República democràtica del Congo s’ha vist afectada per una guerra civil des de 1998. Com a resultat, s’han produït prop de 5,4 milions de morts, la majoria d’elles per causes no violentes, com la malària, la diarrea, la pneumònia i la desnutrició.

Prop d’1,5 milions de persones han estat desplaçades internament o s’han convertit en refugiats en països veïns.

Els joves representen al voltant del 19% de la població del país, però també suposen el 47% de les morts durant aquest conflicte.

La ciutat de Lubumbashi compta amb la riquesa de recursos agrícoles i minerals, però la zona s’enfronta a nombrosos reptes econòmics i socials.

Un gran percentatge de nens i adults joves han abandonat l’escola perquè no poden pagar la matrícula, uniformes i útils escolars i això deixa a molts adults joves aturats i vivint als carrers.

També et pot interessar …