DB Wave, un projecte europeu que mai descansa

28 mayo 2020

Por Plurilingüismo

Malgrat els temps difícils provocats per la pandèmia i la pausa en la mobilitat provocada, els projectes europeus continuen actius en tots els centres educatius. També a la Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora va continuar el treball del projecte DB Wave, una resposta educativa per a l’augment de l’ocupabilitat i la inclusió social dels joves a través de la Formació Professional.

El projecte, que tindrà un impacte a llarg termini en uns 60.000 alumnes i 7.000 professors de FP de la Unió Europea gràcies al foment de la qualitat i la inclusió, va avançar durant aquest període amb les reunions de coordinació i els grups de treball en aquells aspectes als quals es pot donar seguiment a través d’eines on line. «Esperem que properament puguem reprendre els punts del projecte que requereixen d’una presència expressa», comparteixen des de l’equip coordinador de la inspectoria salesiana amb un desig compartit entre els 8 socis que reflexionen sobre les directrius de la Unió Europea. 

Aquesta iniciativa reuneix a 7 xarxes nacionals salesianes de FP ubicades a Espanya, Itàlia, Bèlgica, Alemanya, Hongria i França, i integrades per més de 250 centres de 12 estats membres i amb 150 anys d’experiència en la prestació d’educació i oportunitats d’ocupació destinades majoritàriament als joves més desfavorits. A través dels seus productes, es persegueix aconseguir tres objectius principals:

– Dissenyar itineraris que augmentin la transferència dels esquemes d’aprenentatge entre països socis, per tal de promoure la inclusió de joves en risc d’exclusió o situacions vulnerables (abandonament escolar, migrants, dificultats d’aprenentatge i discapacitats).

– Desenvolupar eines per facilitar la transició de l’educació a l’ocupació per a tots els graduats, amb especial atenció als joves més vulnerables.

– Incorporar l’adquisició de competències clau i o habilitats socials amb un enfocament d’aprenentatge permanent, recolzant el sistema preventiu salesià i les metodologies innovadores.

Actualment, dins dels 6 paquets de treball que componen el projecte, la Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora ha començat a treballar, amb la resta de socis, en dos dels productes planificats per a aquesta secció: Una carta de mobilitat Salesiana i una eina de seguiment de graduats de FP.

«En relació a la Carta de mobilitat salesiana, coordinada per DBOC, hi haurà una investigació sobre els factors clau d’èxit de les mobilitats realitzades pels socis en els anys anteriors. A partir d’aquesta experiència, un Grup de Treball d’Experts desenvoluparà una Carta de Mobilitat que es presentarà a l’octubre de 2020, durant la reunió del projecte. Aquest treball serà desenvolupat i provat per cada soci «, comparteixen des de l’equip.

Coordinació del treball

L’objectiu principal d’aquest grup és el de crear una xarxa de treball salesiana a nivell europeu que aposti per la internacionalització de la institució a través de la participació dels seus centres en els diferents programes Erasmus +, i en propostes de projectes per col·laborar de manera conjunta. 

Per a això ja han tingut lloc dues reunions en què s’han compartit un seguit de documents per comparar bones pràctiques. D’altra banda, CNOS-FAP, DBI i Don Bosco Alumni a Eslovàquia, adaptaran una base de dades d’antics alumnes (BoscoBase) a les demandes del sector T-VET i l’estratègia de la UE de seguir als acabats de graduar. La base de dades s’utilitzarà d’una manera similar a Linkedln, el que permetrà als graduats estar en contacte entre si, però també als formadors i professors per seguir el desenvolupament professional dels seus alumnes. Aquest projecte serà desenvolupat i provat per cada soci.

«Aquesta base de dades serà d’accés obert i serà elaborada pels alumnes de l’especialitat d’informàtica de Salesians Saragossa. Després d’una prova pilot, es posarà a disposició de tots els socis i totes les escoles salesianes dels països participants en el projecte» , expliquen sobre aquest grup de treball que ja s’ha reunit en dues ocasions.

Els Salesians i la Formació Professional

La Formació Professional és el vaixell insígnia de l’ensenyament salesià. Els centres salesians mantenen acords amb diferents empreses amb les quals millorar la formació oferta als alumnes per aprendre un ofici.

En els últims anys, s’ha incorporat als programes d’estudis l’FP Dual, una modalitat que permet als alumnes formar-se professionalment en empreses que col·laboren amb els centres salesians. D’altra banda, des de Salesians s’ha reforçat la FP Bàsica amb l’objectiu d’oferir una nova oportunitat a alumnes que han tingut dificultats per finalitzar els estudis obligatoris.

En l’actualitat, més de 18.600 joves aprenen un ofici en 61 centres salesians de FP a Espanya, en els quals treballen al voltant de 1.500 docents.

També et pot interessar …

Noticia

[deg_elastic_gallery gallery_ids="67731,67728,67721,67576,67626,67636,67637,67638,67647" _builder_version="4.14.5"...