12 enero 2016

La Inspectoria Salesiana Maria Auxiliadora, des del departament de Protecció de Dades, en col·laboració amb l’Institut per a la Competència Digital –ICD-, va iniciar al novembre la formació d’Expert Nacional en seguretat i privadesa per a centres escolars, una iniciativa que naixia amb l’objectiu de dotar a cada centre educatiu de les eines necessàries per a la capacitació docent en temes vigents relacionats amb la privadesa i seguretat al centre escolar.


Per a David Avilés, Responsable Delegat de Protecció de Dades, aquest projecte que aglutina 60 col·legis amb 76 participants implicats, es presenta com “un nou repte formatiu en el qual l’acolliment no ha pogut ser més sorprenent gràcies a una formació que està permetent un desenvolupament professional de qualitat, millorant i reciclant d’aquesta forma els coneixements tecnològics i digitals que posteriorment es posen al servei de l’educació”.


Aquest procés, orientat cap a la futura adaptació del Pla de Convivència del centre davant temes com les noves tecnologies, les xarxes socials, els mitjans interns de comunicació i difusió, així com les diverses aplicacions educatives que s’utilitzen a l’aula des del punt de vista de la privadesa, ha permès crear entre els docents un nou espai de trobada i convivència que permet “conèixer altres realitats diferents a la teva, una cosa sempre positiva, dóna idees per actuar al centre i pot simplificar el treball a realitzar”, com comenta Isabel Arnal, Sotsdirectora de les Escoles Professionals Salesianes de Sarrià i professora de Ciències de la Terra i del Medi ambient. Una nova experiència que “està obrint els ulls a un món realment difícil de controlar i conèixer en profunditat. Cada nou tema, nou fòrum, aportació de companys… t’obre un nou camp desconegut i imprescindible de conèixer per als professors d’avui dia”, comparteix Alexandra Marquès, professora d’educació especial i coordinadora de qualitat del Col·legi Salesià Sant Francesc de Sales de Ciutadella de Menorca.


“Crec que aquesta formació hauria de ser necessària en tots els claustres posat que en tots els col·legis apostem per la innovació metodològica, l’ús de les noves tecnologies i perquè introduïm als nostres alumnes des de ben petits al món digital i per tant, crec que aquesta educació digital per als nostres alumnes és fonamental i necessària però primer hem d’estar formats els professors”, explica Jesús Angel Martínez, professor de matemàtiques i informàtica en Secundària i Coordinador TIC del Col·legi Salesià Maria Auxiliadora de Villena (Alacant), en fer balanç dels primers mesos de formació. “M’alegro d’haver acceptat la realització del curs, perquè cada setmana em pot l’interès pels diferents casos i notícies, sobretot relacionades amb la privadesa i xarxes socials”, afegeix.


Per a Mayca Crespo, Secretaria, coordinadora Qualitas Educativa i responsable de la Protecció de dades de Salesians Las Palmas, la formació no només està aportant informació mitjançant temes i fòrums de participació, “està aportant punts claus i pautes per actuar al centre en aquest camp”. Gràcies als nombrosos recursos, i mitjançant una metodologia participativa i enriquidora, aquesta formació s’estén construint inspectoria i creant una gran xarxa educativa que podria estendre’s a altres grups amb sensibilitat pel tema. “És l’Equip Directiu al centre el que dóna forma als llits d’actuació del mateix i sent aquesta una matèria tan important, per les repercussions que poden generar-se d’una mala pràctica, crec que seria fonamental que tinguessin formació en aquest camp aquests equips. Igualment considero que el professorat ha d’estar sensibilitzat en la matèria no només per actuar sempre dins de la legalitat d’aquest univers de la protecció de dades sinó pels riscos als quals estan exposats actualment els alumnes com a consumidors potencials d’Internet”, reflexiona Mayca.


Entre els temes a treballar en la segona part del curs calen destacar els mitjans de prevenció de l’assetjament escolar, que té com a eina la xarxa així com altres risc d’internet; la figura del community manager del centre escolar com a peça clau del màrqueting escolar dins d’un àmbit de privadesa i l’elaboració de protocols d’aplicació per al docent sobre l’ús adequat de la tecnologia a l’aula, assumptes considerats com a necessaris pels claustres. “És necessari per tenir consciència de la competència professional que hem de tenir com a docents del segle XXI que educa a l’anomenada generació Z”, com comenta Loli Botías, membre de l’equip directiu i orientadora del Col·legi Salesià Sant Rafael d’Elx, però té utilitat “sobretot pel gran desconeixement que existeix, i com moltes vegades posem en risc la nostra seguretat i la dels nostres alumnes amb l’anhelada innovació metodològica, però sense una formació prèvia per afrontar amb seguretat el món digital”; com explica Abel Vila, professor
del departament de tecnologies i delegat local de Comunicació de Cartagena.


El tancament a aquest procés formatiu comptarà amb un exercici pràctic que recollirà la singularitat de cada col·legi i el resultat del treball de fi de curs serà l’inici del Llibre Blanc Salesians, que es completarà amb procediments i protocols elaborats des del departament de protecció de dades.


A més, aquesta formació comptarà amb unes jornades presencials obertes als alumnes, altres docents i equips directius interessats que tindran lloc a Sevilla, el 16 de març; a Barcelona el 18 de març, i a Godelleta (València), el 6 d’abril.

També et pot interessar …