21 diciembre 2015

Amb motiu de la Jornada Missionera Mundial, l’Agència Fides ha presentat algunes estadístiques seleccionades per oferir un quadre panoràmic de l’Església missionera al món. Les dades, actualitzats al 31 de desembre de 2013, assenyalen el creixement de catòlics pel que fa a l’any anterior. Al final de l’any 2013, sobre un total de més de 7.093.798.000 persones de població mundial, el nombre de catòlics era d’1.253.926.000 de persones, 25.305.000 de persones més que en 2012.

Respecte al nombre total de sacerdots al món la xifra també va créixer en 1.035 pel que fa a l’any anterior, aconseguint els 415.348. Els sacerdots diocesans van augmentar globalment en 971, arribant a un total de 280.532; mentre que els sacerdots religiosos van augmentar en 64, arribant a 134.816.

Com a resultat, el nombre d’habitants per sacerdot es va incrementar en 180 unitats, aconseguint 13.752; i el nombre de catòlics per sacerdot va créixer per 54 unitats, ha aconseguit la xifra de 3.019.

Els religiosos no sacerdots han disminuït, a diferència dels últims anys, de 61 unitats, aconseguint al número 55.253. També aquest any es confirma la tendència global a la disminució de les religioses, aquest any de 8.954 unitats, que són en total 693.575.

Les circumscripcions eclesiàstiques són 8 més que l’any anterior, aconseguint les 2.989, amb noves circumscripcions creades a Àfrica (+2), Amèrica (+1), Àsia (+1), Europa (+3) i Oceania (+1).

Els membres dels Instituts Seculars Masculins són en total 712, amb una disminució global de 59 unitats. Els membres dels Instituts Seculars Femenins van disminuir en 747 unitats, per a un total de 23.955 membres.

El nombre de missioners laics al món és igual a 367,679 unitats, amb un augment global de 5.191 unitats; mentre que els catequistes al món van disminuir en un total de 13.075 unitats, aconseguint 3.157.568.

Informe complet.

També et pot interessar …