26 octubre 2015

"El món en què vivim ha canviat. Ja és hora que el món en què vam estudiar també ho faci", va escriure recentment en el seu Facebook el director del col·legi Salesià de l’Orotava, Emilio Torres. Amb aquesta premissa, el centre va decidir el 2011 renovar el seu projecte educatiu, i va incloure com una de les seves principals novetats els escacs com a assignatura obligatòria des del primer cicle d’Infantil.

L’últim informe del Programa Internacional per a l’Avaluació d’Estudiants (PISA) recomana introduir aquesta disciplina a l’escola per considerar-la una espècie de "gimnàs mental" que "ajuda als nens a controlar impulsos i genera pensament estratègic i habilitats per al raonament matemàtic" , sosté Torres.

Així, des de petits, els alumnes dels Salesians es familiaritzen amb les peces, es disfressen de fitxes i amb un tauler gegant que tenen a terra interaccionen de manera vivencial. El joc es desenvolupa en nou mòduls diferents, passant d’un a un altre de manera gradual fins a sisè de Primària, on acaben amb un bon nivell. A Infantil i els dos primers cursos de Primària l’assignatura és impartida per cada tutor i a partir de tercer, per dos professors experts.

Però aquesta no és només l’única novetat que ha implementat el col·legi, que compta amb 1.076 estudiants i 70 professors, per adaptar-se a les demandes de la societat actual, ja que "si la vida va a un ritme l’escola no pot anar a un altre diferent ", subratlla el director de Salesians.

UNA NOVA VISIÓ DE L’AULA

El reforç del bilingüisme, un hort escolar la collita del qual es dóna a ONG i cases d’acollida, i la possibilitat que cada alumne tingui des que entra al centre un iPad per poder investigar i descobrir el món, s’uneixen a un aprenentatge emocional, basat en intel·ligències múltiples, i a una nova visió de l’aula. Aquesta ja no és vista com un lloc "inert" en què cal escoltar de manera "tediosa al professor", sinó com una interindependencia en la qual cada nen té una funció diferent i en què aprenen els uns dels altres.

Les sales s’han decorat especialment, perquè cada canvi d’assignatura repercuteixi també en l’espai i els alumnes "facin connexió" amb l’aprenentatge d’aquest moment. D’aquesta manera, "quan arriben a les d’anglès i francès semblen que estan a Gran Bretanya o França", mentre que en les de Matemàtiques, Llengua i Socials estan impregnades amb símbols i dibuixos al·lusius a aquestes matèries.

Emilio Torres creu que el camí que es va iniciar en 2011 és una aposta decidida, en la qual també s’han compromès el claustre i les famílies, convençuts que es pot dissenyar l’escola del futur, en què l’aprenentatge emocional i la capacitat per afrontar problemes ocupen un lloc fonamental.

També et pot interessar …