11 septiembre 2015


Durant aquest curs 2015-2016, totes les etapes del col·legi (Infantil, Primària, ESO i Batxillerat) comptaran amb la mateixa metodologia innovadora d’ensenyament de la llengua anglesa, coneguda com a mètode AMCO. Aquesta iniciativa forma part del pla transversal del centre per a l’ensenyament de la llengua estrangera de forma integrada en tot el col·legi, des dels 3 als 18 anys, amb l’objectiu que els alumnes i alumnes adquirisquen una segona llengua de la mateixa manera que aprenen la seua llengua materna.

El mètode AMCO es va introduir per primera vegada en el col·legi en l’etapa d’Educació Infantil, on s’han obtingut excel·lents resultats d’aprenentatge; per açò, amb la metodologia totalment implantada i afermada en Infantil, s’ha procedit a una incorporació progressiva també en les etapes d’educació Primària, ESO i Batxillerat. A més, per a assegurar la correcta implantació del mètode, el professorat de llengua estrangera de totes les etapes del col·legi ha rebut una formació contínua per a oferir als alumnes i alumnes les últimes tendències en innovació pedagògica.

El mètode AMCO ofereix una educació de qualitat a través d’una metodologia única d’ensenyament, basada en el desenvolupament emocional, intel·lectual i social de cada alumne, proporcionant-li les eines necessàries per a enfrontar-se als reptes de la societat canviant i multicultural d’avui dia. El mètode d’ensenyament està basat en les intel·ligències múltiples, intel·ligència emocional, teoria de la veu generadora, i utilitza una sèrie d’eines didàctiques innovadores, habilitats del pensament, pensament crític, aprenentatge cooperatiu, organitzadors gràfics, així com l’ús de les últimes tecnologies.

Aquest mètode pretén l’adquisició de la llengua anglesa com un “segon primer idioma”, és a dir, que els alumnes i alumnes adquirisquen la segona llengua de la mateixa manera que aprenen la seua primera llengua; en definitiva, que els alumnes i alumnes pensen en anglès. A més, és una metodologia inclusiva que té en compte que no totes les persones pensen i adquireixen coneixements de la mateixa forma, per la qual cosa proposa estratègies d’aprenentatge per a tots els tipus d’intel·ligència, de manera que cada alumne i alumna desenvolupe tot el seu potencial, i a més contribuïsca a la màxima evolució dins d’un equip, compartint, ajudant i col·laborant amb la resta dels seus companys i companyes per mitjà d’un aprenentatge cooperatiu. Finalment, amb l’acostament del mètode a les famílies, s’aconsegueix créixer junts com a col·legi i amb tota la comunitat educativa.

També et pot interessar …