1 agosto 2015

La família del cardenal Vicent Enrique i Tarancon ha signat la cessió del llegat del prelat a la comunitat dels Salesians de Borriana i així va quedar reflectit en el document de quatre pàgines en el qual, a més d’enumerar els béns lliurats fa ja alguns mesos, s’arrepleguen els compromisos que adquireix la comunitat.


El lliurament s’efectua perquè “és desig i decisió del legatari -el nebot del cardenal-que siga en aquesta església o en les seues dependències on romanguen sota la guarda, custòdia, cura, manteniment, direcció i control del rector actual i els que li succeïsquen” i sempre condicionat al fet que “la dipositària -la parròquia- estiga regida per la comunitat salesiana” i que el llegat quede exposat i puguen conèixer-ho els interessats en la vida i pensament de Tarancon.


D’aquesta manera queda segellat l’acord i assegurat que el tresor del cardenal es quede a Borriana. Una part del mateix està exposat en vitrines i, entre uns altres, es troben el birret de la proclamació com a doctor honoris causa, un calze regalat per la família amb motiu de les noces d’argent sacerdotals, la famosa carta pastoral “El nostre pa de cada dia” (Solsona 1950) o un calze regalat per la ciutat de Borriana en el seu nomenament com a arquebisbe d’Oviedo.

 

També et pot interessar …