22 mayo 2015

Ha estat un curs sencer, prop de 1.000 hores de formació per a  deu alumnes en les empreses AMES, GESTAMP, ALMIRALL, SANJO i NAIP. En tots els casos l’experiència ha estat positiva, fins al punt que en alguns casos l’empresa ha optat per contractar els alumnes que han estat formant al llarg del curs.

FEM MEMÒRIA…

Salesians Sant Vicenç dels Horts, com a escola emprenedora i referent en el terreny de la formació professional, va creure convenient, des del primer moment, incloure en el sistema de formació actual, el model de l’FP Dual per tal que els alumnes poguessin tenir una formació remunerada molt més real i propera a l’entorn productiu i laboral.

Va ser a finals del curs 2011-2012, quan una empresa del sector del metall, assessorada per consultors alemanys, ens va plantejar, per primer cop, la possibilitat d’iniciar-nos en el model de formació alemany. Aquest va ser el punt d’inflexió per als Salesians Sant Vicenç dels Horts. Es va iniciar una primera fase de contactes amb diferents escoles i entitats que ja s’havien iniciat en el model Dual, i també es va demanar formar part del grup d’escoles pioneres del Departament d’Ensenyament.

RELACIONAR-NOS AMB L’ENTORN EMPRESARIAL

Començava així, la segona fase del procés: posar-se en contacte amb les empreses i indústries de Sant Vicenç dels Horts i de la rodalia per presentar el nou format de la formació dual. Calia cercar empreses que creguessin en el projecte i poguessin contractar i formar alumnes a les seves instal·lacions. Calia explicar-los que l’objectiu era treballar plegats, alumnes, escola i empresa, per tal que les tres parts sortissin beneficiades.

I la feina ha donat els seus fruits: Avui aquestes cinc empreses han estat les primeres a tenir en plantilla alumnes en Formació Professional Dual. Agraïm, doncs, a aquestes primeres 5 empreses la seva valentia, i ho fem extensiu l’agraïment a les que s’incoporen el proper curs.  Aviat sabrem quins seran els propers "alumnes dual" per al curs 2015-2016.
 

També et pot interessar …