30 abril 2015

Des que es va constituir la Fundació Iniciativa Solidària Ángel Tomás l’any 2008 ha anat cercant alternatives per a donar respostes als diferents col·lectius amb els quals treballa, especialment xiquets i joves en situació de risc i vulnerabilitat social. Al llarg d’enguany posarà en funcionament quatre nous projectes consistents en un pis d’emancipació per a joves, dos serveis d’atenció a extutelats, i un campament urbà.

El Pis Don Bosco a Alacant: És un habitatge d’emancipació per a joves que han tingut una mesura de protecció d’acolliment residencial i que en complir la majoria d’edat no tenen un lloc adequat on viure. En aquests projectes es proporciona als joves la cobertura de les seues necessitats bàsiques així com l’acompanyament educatiu necessari per a desenvolupar el seu propi Projecte d’Autonomia Individualitzat (PAI).

El Servei d’Atenció a Extutelats a Alacant i València: És un Programa de suport a l’autonomia personal de joves que han estat tutelats en acolliment familiar i seguisquen residint amb la seua família educadora, constituint un espai de suport per als joves i també per a la pròpia família.

El Campament Urbà a Cartagena: Es realitzarà, per primer any, un campament urbà en aquesta ciutat durant la primera setmana del mes d’agost. És una activitat pensada per a uns 100 destinataris, acompanyats d’unes 30 persones voluntàries que ja han rebut diverses sessions de formació al llarg del present curs. És una oferta d’oci educatiu per a xiquets en situació de risc d’exclusió social.

“Don Bosco en el seu temps va saber donar respostes a les necessitats dels joves. La Fundació Iniciativa Solidària Ángel Tomás, inspirada en el mateix estil educatiu, pretén estar també atempta a la realitat de la infància i dels joves amb propostes concretes de caràcter educatiu integral, que, posant a la persona del xiquet i del jove com a protagonista de la seua pròpia vida, els acompanyen en el seu procés de creixement i maduració” afirma el coordinador d’aquests projectes.

Fins a aquest moment la Fundació és entitat titular de dos Centres d’Acolliment de Menors, dos Centres de Dia de Menors, quatre Pisos d’Emancipació, el Projecte de Suport Educatiu a Alcoi i Campament Urbà d’Elx.

 

També et pot interessar …