10 marzo 2015

Es tracta de l’espai web oficial del Dicasteri per a la Pastoral Juvenil Salesianaamb el principal objectiu de compartir recursos en el camp de la Pastoral Juvenil, dels quals la Congregació disposa en abundància.
 
Durant les visites d’animació realitzades per membres del Dicasteri en diverses parts del món salesià, va sorgir la urgent necessitat de compartir la riquesa de recursos educatius i pastorals, sovint no posats a disposició pels qui els produeixen, a la resta del món salesià, en particular en format electrònic, per a les joves generacions de nadius digitals i els que els acompanyen.

En molts ambients de la Congregació hi ha immenses riqueses de recursos en forma de documents, materials per a l’animació, processos formatius i experiències que s’han experimentat en el passat, en el camp de la pastoral juvenil. Aquestes oportunitats són sovint limitades a certes àrees geogràfiques o als països més propers geogràficament. Poques vegades aquestes experiències i els recursos es comparteixen fora de les fronteres de la seva regió.

Així que aquest lloc funcionarà com a plataforma de fàcil accés per permetre:

· El compartir recursos amb altres persones del món salesià.

· La disponibilitat de bones pràctiques i experiències positives amb els joves.

· La multiplicació de les experiències sense perdre energia per reproduir aquests recursos.

· La participació creativa en l’enriquiment de l’actual patrimoni de recursos i experiències.

Tots són convidats a enviar qualsevol tipus de recurs que es consideri útil per a altres persones vinculades a l’animació dels joves. Cada material a compartir haurà de ser, però, correctament acreditat respectant els autors, productors i creadors del subsidi, per evitar qualsevol infracció de drets d’autor.

No tots els documents estaran lliurement disponibles per a baixar. Per accedir als documents d’accés restringit, caldrà recórrer als delegats de la Pastoral Juvenil a les diferents Inspectories Salesianes o directament al Dicasteri per a la Pastoral Juvenil de Roma, a un dels col·laboradors que està en la següent adreça de correu electrònic: info@donboscosym.org.

"No hem de deixar res sense intentar, per la salvació dels joves". (Don Pascual Chávez durant el discurs conclusiu al congrés internacional sobre Sistema Preventiu i Drets Humans. Roma, gener de 2009).

També et pot interessar …