24 febrero 2015

El diumenge 23 de febrer, al Salesianum de Roma, van finalitzar les jornades de treball centrades en la formació, la comunicació dels salesians i en l’estudi i projecció a futur de les Editorials Salesianes, amb la participació de 22 membres de la Consulta Mundial per a la Comunicació, representants de les set Regions Salesianes del món, docents universitaris i experts en diversos camps de les empreses de comunicació.

Des de l’inici de la trobada tots dos temes, formació permanent a la CS i les editorials, van ser vistos com a complementaris en funció de l’única missió salesiana. La representativitat regional i cultural, la combinació de joventut i maduresa, de docència i d’experiència específica en els dos camps ha donat bons fruits.

En el camp editorial s’ha assenyalat amb força que perquè aquestes empreses compleixin el seu objectiu educatiu-pastoral, i afrontin amb èxit els diversos desafiaments que contínuament es vénen presentant, han d’estar clarament integrades en el Projecte Orgànic i en el Directori Inspectorial, amb els mateixos drets i deures de totes les obres que duen a terme la missió salesiana, amb l’avantatge que les editorials superen els límits locals, com ja assenyalava Don Bosco el 1885, quan va escriure la seva Circular sobre els Bons Llibres.

En el camp de la formació s’ha partit de la certesa que aquesta, des que s’inicia, es viu en la consciència que és permanent. Per aquest motiu, el document actualitzat en vistes a la seva aplicació, està dirigit a les mateixes persones i organismes als qui es lliura la RÀTIO com a suport al seu creixement vocacional: a tots els salesians, en manera particular als inspectors i al seu Consells, a els delegats ia les Comissions Inspectorials de formació i de comunicació, als formadors i formants, ia tots aquells que té encàrrecs en la formació dels salesians i dels laics que comparteixen el nostre esperit i la nostra missió.

Els dos documents emanats de la trobada de la Consulta seguiran en procés d’estudi i aprofundiment per part dels dicasteris per a la Formació i la Comunicació i de l’Economat General, respectivament, abans de la seva aplicació en les diverses etapes de formació i en les editorials i la Congregació.

També et pot interessar …