1 octubre 2014

Amb el propòsit de seguir oferint una atenció integral a joves i menors en alt risc d’exclusió social, el president de Diputació de Huelva, Ignacio Caraballo; i el president de la Fundació "Proyecto Don Bosco", Ignacio Vázquez, van signar el 29 de setembre la pròrroga per un any de vigència del conveni de col·laboració per al desenvolupament del Programa de Pisos d’Acollida. A l’acte també va ser-hi present la diputada de Benestar Social, Rocío Cárdenas.
 
Segons va explicar Caraballo les setze places del conveni es troben actualment ocupades per set menors de 16 i 17 anys (tres noies i quatre nois); i nou joves amb edats compreses entre els 19 i 23 anys (cinc noies i quatre nois). A excepció d’un d’ells, que es troba en la primera fase d’acollida, la resta està desenvolupant o ha superat la fase de formació, trobant-se ja tres d’ells en l’etapa d’inserció sociolaboral.
 
Els presidents d’ambdues institucions van coincidir a ressaltar la importància de seguir oferint aquest recurs residencial destinat a la integració sociolaboral i l’assoliment de l’autonomia personal de menors i joves a partir de 16 anys, amb greus problemes sociofamiliars, que necessiten la separació familiar i la convivència en un altre context on poder desenvolupar un projecte socioeducatiu personalitzat i individualitzat.
 
"La constatada efectivitat i eficàcia del programa al llarg dels seus 20 anys d’implantació", és una de les causes, segons Ignacio Caraballo, de la seva continuïtat, al costat de la inexistència d’altres dispositius similars i "la certesa que els 16 joves que en l’actualitat són atesos en aquest programa quedarien en situació de greu desprotecció ".
 
Per la seva banda, el president de la Fundació "Proyecto Don Bosco", Ignacio Vázquez, va agrair la col·laboració de Diputació de Huelva en la materialització d’aquest projecte, la continuïtat es fa necessària, ja que "la necessitat social existeix", i els seus resultats ens indiquen "que hem de seguir oferint a aquests joves amb greus problemes socials i familiars l’oportunitat de desenvolupar-se i aconseguir la seva integració sociolaboral i la seva autonomia personal".
 
Ignacio Caraballo, que va recordar que des de l’any 1992 la Diputació desenvolupa aquest programa de forma ininterrompuda, primer amb la desapareguda associació " Tierra Nueva"; i des del 2013, amb la Fundació "Don Bosco", ha explicat que per a l’atenció integral d’aquests 16 joves la Diputació aporta un total de 330.733 euros; 55,51 euros diaris per beneficiari atès-plaça ocupada; i 41,64 per plaça reservada. Aquest import inclou totes les despeses derivades de l’allotjament, manutenció, vestuari, despeses educatives, sanitàries i personals.
 
Els joves, que romanen en el programa un temps promig de dos anys i deu mesos, conviuen en quatre pisos situats a la Barriada de la Hispanidad de la capital. Allà compten amb el personal necessari (director, quatre educadors, un psicòleg, un professional per a la inserció social i dos auxiliars domèstics) per a  la seva atenció integral i l’assoliment dels objectius del programa, que són la inserció sociolaboral i l’autonomia personal, mitjançant la formació professional, el foment de l’ocupació i la promoció cultural.
 
El Programa de Pisos d’Acollida té 4 fases de desenvolupament: la d’acollida, que dura tres mesos; la de formació, de dos mesos; la d’inserció laboral, de divuit mesos; i la fase d’emancipació, amb una durada d’entre sis mesos i un any. L’accés a aquest programa es produeix a través dels equips professionals dels 9 Centres de Serveis Socials Comunitaris de les zones de treball social de la província, que deriven els casos a la responsable provincial del programa, que és la que assigna el recurs en base a criteris tècnics establerts. Els beneficiaris del programa, a més de trobar-se en alt risc d’exclusió social, han de tenir capacitat de reeducació i no trobar-se pendents de resolució judicial.

 

 

També et pot interessar …