28 julio 2014

CONVOCATÒRIA DE PLACES COM A PERSONAL DOCENT D’EDUCACIÓ SECUNDÀRIA I PRIMÀRIA

1. – Característiques de les places convocades 
Denominació: Llic. Físiques o arquitecte superior o enginyer superior 
Titulació requerida: Màster d’educació o antic CAP-B2-Anglès 
Tipus de contracte: Relleu 
Nº d’hores: 18 
Plaça: 1 

Altres criteris de preferència: 
o Coneixement de l’Obra Salesiana, 
o Simpatia i bon tracte cap als joves 
o Coherència personal i actitud educativa 
o Capacitat de treball en equip. 
o Obertura cap a la transcendència. 

Denominació: Enginyer Superior Telecomunicacions, Màster d’Educació o antic CAP 
Titulació requerida: Enginyer Superior Telecomunicacions Màster d’Educació o antic CAP 
Tipus de contracte: Pràctiques 
Nº d’hores: 14 
Plaça: 1 

Altres criteris de preferència: 
o Coneixement de l’Obra Salesiana, 
o Simpatia i bon tracte cap als joves 
o Coherència personal i actitud educativa 
o Capacitat de treballar en equip. 
o Obertura cap a la transcendència. 
 
Denominació: Mestre de Primària B2-Anglès 
Titulació requerida: Màster d’educació o antic CAP-B2-Anglès 
Tipus de contracte: Pràctiques 
No d’hores: 18 
Plaça: 1 

Altres criteris de preferència: 
o Coneixement de l’Obra Salesiana, 
o Simpatia i bon tracte cap als joves 
o Coherència personal i actitud educativa 
o Capacitat de treballar en equip. 
o Obertura cap a la transcendència. 

2. – Sol · licitud de plaça: 
Documentació a retirar per l’interessat: 
Recollir a l’Administració / Porteria del Centre (entre el 21 i 31 d’agost) la següent documentació: Sol · licitud de plaça 

Lliurament de documentació: 
  Sol · licitud de plaça emplenada amb fotografia recent. 
  currículum vitae 

Data de lliurament de la documentació: entre el 21-31 d’agost 
Lloc de lliurament: Administració / portal del Centre (o per email: triana-direccion@salesianos-sevilla.com) 

3. – Procés de selecció i contractació. 

Amb les sol · licituds rebudes es seguirà el següent procés de selecció: 
  Estudi i selecció inicial per part del Director Titular amb el director de Centre i elaboració de la primera selecció de candidats. 
  Intervenció de la Comissió Tècnica de Selecció i decisió del titular. 
  Publicació en el tauler d’anuncis del candidat seleccionat. 

El procés de selecció finalitzará el 15 setembre 2014
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

També et pot interessar …