VIURE A FONS| CICLE B – XXX DIUMENGE DE DURANT L’ANY

11 octubre 2021

Mc 10, 35-45

En aquell temps, [Jaume i Joan, els dos fills de Zebedeu, anaren a trobar Jesús i li digueren: «Mestre, voldríem que ens concedíssiu un favor que us demanarem.» Jesús els preguntà: «Què voleu que faci?» Ells li digueren: «Concediu-nos que, el dia que sereu glorificat, puguem seure l’un a la vostra dreta i l’altre a la vostra esquerra.» Jesús els respongué: «No sabeu què demaneu. ¿Podeu beure el calze que jo beuré i ser batejats amb el baptisme amb què jo seré batejat?» Ells li digueren: «Sí que podem.» Jesús els respongué: «És cert, vosaltres beureu el calze que jo beuré i sereu batejats amb el baptisme amb què jo seré batejat, però seure a la meva dreta i a la meva esquerra no sóc jo qui ho ha de concedir; és per a aquells a qui Déu ho ha reservat.» Quan els altres deu ho sentiren, s’indignaren contra Jaume i Joan. Jesús els cridà i els digué:] (Jesús cridà els seus deixebles i els digué:) «Ja sabeu que, a totes les nacions, els qui figuren com a governants disposen dels seus súbdits com en fossin amos, i els grans personatges mantenen els altres sota el seu poder. Entre vosaltres no ha de ser pas així: qui vulgui ser important, ha de ser el vostre servidor, i qui vulgui ser el primer, ha de ser l’esclau de tots, com el Fill de l’home, que no ha vingut a fer-se servir, sinó a servir els altres i a donar la seva vida com a preu de rescat per tots els homes.»

També en aquesta ocasió la Paraula parla per si mateixa: qui vulgui ser important que es faci el vostre servidor.

És una crida a seguir el model de Jesús, tenint present en no quedar-nos en la figura de Jesús i descobrir el paper de Déu a les nostres vides.

Testimoni de servei són els missioners i missioneres que arreu del món acosten la Bona Notícia allà on són.

La Jornada Mundial de les Missions (DOMUND) es celebra tots els anys per fer present aquesta tasca missionera. Enguany, el lema escollit és “Missioners de la misericòrdia”.

Tens un cor misericordiós?

San Pau diu en la seva carta als Colossencs: “Jo sóc servidor d’aquesta Església en virtut de la missió que Déu m’ha confiat a favor vostre: anunciar plenament la paraula de Déu”.

I nosaltres? Ens sentim enviats per Déu a anunciar la seva paraula?

Alliberar-nos de la fam i del pecat, per gaudir de la plenitud humana en aquesta terra, és la gran tasca de l’evangelització de l’Església peregrinant. Per tant, cal gaudir de l’aliment que ens dóna el Pare, en el seu Fill fet home.

La Paraula i l’Eucaristia, presència del Senyor, viva i eterna, són, per una part, acció de gràcies, i, per l’altra, missió per arribar a tots els homes i fer-los feliços en Crist.

L’autèntica moral consisteix en el benestar de la humanitat.

Francesc Casanovas i Martí