VIURE A FONS | CICLE A – II DIUMENGE D’ADVENT

28 noviembre 2022

Mt 3, 1-12

Per aquells dies es va presentar Joan Baptista, que predicava en el desert de Judea dient: Convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop. De Joan parlava el profeta Isaïes quan deia: És la veu d’un que crida en el desert: Prepareu el camí del Senyor, aplaneu les seves rutes.

Joan duia un vestit de pèl de camell i portava una pell a la cintura; el seu aliment eren llagostes i mel boscana.  Anaven a trobar-lo gent de Jerusalem, de tot Judea i de tota la regió del Jordà,  confessaven els seus pecats i es feien batejar per ell al riu Jordà.

Quan Joan veié que molts fariseus i saduceus hi anaven perquè els bategés, els va dir:

–Cria d’escurçons! Qui us ha ensenyat que us escapareu del judici que s’acosta?  Doneu els fruits que demana la conversió,  i no us refieu pensant que teniu Abraham per pare; us asseguro que Déu pot fer sortir fills a Abraham fins i tot d’aquestes pedres. Ara la destral ja és ran de la soca dels arbres, i tot arbre que no dóna bon fruit és tallat i llençat al foc.  Jo us batejo amb aigua perquè us convertiu; però el qui ve després de mi és més fort que jo, i jo no sóc digne ni de portar-li les sandàlies: ell us batejarà amb l’Esperit Sant i amb foc. Ja té la pala a les mans per ventar el gra de l’era; entrarà el blat al graner, però cremarà la palla en un foc que no s’apaga.

Convertiu-vos, que el Regne del cel és a prop. Aquestes són les paraules que Joan Baptista proclama de forma valenta en l’evangeli d’avui. També ens anima a preparar els camins al Senyor. Sempre hem sentit que l’Advent és un període de preparació, el camí que ens duu cap a la festa de Nadal. Hem de tenir present que no hi ha res més exigent que la preparació d’una festa, cal tenir cura de tots el detalls, cal preveure tot per tal que no falli res. Per això avui escoltem una crida molt clara a una seriosa preparació. Una preparació que ha de donar fruits, ha de repercutir en els altres i, certament, en nosaltres mateixos. Molts cops la nostra vida se sembla al tronc sec del que parla l’evangeli, però avui se’ns convida a seguir somniant, la nostra vida pot canviar, el somni es fa realitat.

Es possible mantenir l’esperança en el món d’avui?

Quin és el somni que he de fer realitat?

Quins detalls de la nostra vida estem preparant per a la festa del Nadal?

Et donem gràcies, Pare, per Jesús, el teu Fill.

Et donem gràcies en aquest temps d’Advent,

perquè Jesús ve enmig nostre,

per plantar en el nostre món vida i esperança

Ensenya’ns, Pare, a preparar els teus camins;

ensenya’ns a conèixer-lo en cada persona i en cada fet que passa,

i sobretot en els pobres, i en tots aquells que necessiten alliberament;

ensenya’ns a trobar-lo ben endins nostre, en la pregària confiada.

Pare, transforma’ns, renova’ns, fes-nos veure la claror de la teva mirada.