ESTUDIO DE LA PALABRA| CICLE B – XXIX DIUMENGE DE DURANT L’ANY

11 octubre 2021

Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)

XXIX DIUMENGE DE DURANT L’ANY Cicle B (Mc 10, 35-45)

 

 

PREGÀRIA

Creiem que estàs enmig nostre, Pare, i en el nostre interior;

creiem que l’Esperit del teu Fill ens impulsa.

Et demanem que no deixem d’estar oberts a l’Esperit,

i que sapiguem escoltar les seves insinuacions.

Que vingui sobre nosaltres el teu Esperit

perquè ens ajudi a conèixer més el teu Fill

a través de la Paraula que ara escoltarem.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

  1. LLEGEIX…

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Mc 10, 35-45)

En aquell temps, [Jaume i Joan, els dos fills de Zebedeu, anaren a trobar Jesús i li digueren: «Mestre, voldríem que ens concedíssiu un favor que us demanarem.» Jesús els preguntà: «Què voleu que faci?» Ells li digueren: «Concediu-nos que, el dia que sereu glorificat, puguem seure l’un a la vostra dreta i l’altre a la vostra esquerra.» Jesús els respongué: «No sabeu què demaneu. ¿Podeu beure el calze que jo beuré i ser batejats amb el baptisme amb què jo seré batejat?» Ells li digueren: «Sí que podem.» Jesús els respongué: «És cert, vosaltres beureu el calze que jo beuré i sereu batejats amb el baptisme amb què jo seré batejat, però seure a la meva dreta i a la meva esquerra no sóc jo qui ho ha de concedir; és per a aquells a qui Déu ho ha reservat.» Quan els altres deu ho sentiren, s’indignaren contra Jaume i Joan. Jesús els cridà i els digué:] (Jesús cridà els seus deixebles i els digué:) «Ja sabeu que, a totes les nacions, els qui figuren com a governants disposen dels seus súbdits com en fossin amos, i els grans personatges mantenen els altres sota el seu poder. Entre vosaltres no ha de ser pas així: qui vulgui ser important, ha de ser el vostre servidor, i qui vulgui ser el primer, ha de ser l’esclau de tots, com el Fill de l’home, que no ha vingut a fer-se servir, sinó a servir els altres i a donar la seva vida com a preu de rescat per tots els homes.»

Comentaris:

Els deixebles, vacil·lants en el seguiment, persisteixen en l’orientació terrestre de les seves esperances i en els seus somnis de grandesa humana. Res sembla haver aconseguit Jesús amb les seves precedents instruccions i copiosos ensenyaments. La petició dels fills de Zebedeu i la disputa subsegüent remeten a la situació del grup després del segon anunci de la passió (vegeu Mc 9, 33-37). Una vegada més es veu obligat Jesús a instruir-los. En la seva instrucció assenyala les condicions requerides per poder arribar a la glòria i formula el que ha de ser la llei constitucional de la comunitat cristiana. Les condicions per asseure’s al costat d’ell en la glòria queden expressades amb les imatges del calze i el baptisme. Són dues imatges que evoquen l’amargor del sofriment, la participació i immersió en la passió i mort de Jesús (vegeu Mc 14, 36; Lc 12, 50; Rom 6, 3). Aquest és el camí de la glòria. Els fills de Zebedeu se senten amb forces per a recórrer-lo. No reben, no obstant això, la garantia d’ocupar els llocs d’honor ambicionats.

La raó està en el fet que el seguiment de Jesús no pot ser interpretat com a mitjà per obtenir una recompensa prefixada. Encara que serà recompensat, qualsevol caràcter de mèrit li és aliè. El deixeble està cridat a seguir el Mestre en el present, deixant que Déu programi lliurement el seu futur. Reiterant el seu ensenyament sobre el servei, Jesús proclama després la llei fonamental que ha d’estar sempre vigent en la seva comunitat: cadascun ha de fer-se servidor dels altres. Caracteritzada pel servei, ha de ser una comunitat sense desig de poder ni ambició de domini. Són instints profundament arrelats en el cor humà, que corrompen tant com les riqueses. Això no significa que tal comunitat hagi de mancar d’autoritat, significa que la seva autoritat ha de reflectir-se en la realitat del servei, i no en la possibilitat de manar. Només una comunitat de servidors podrà ajudar eficaçment la humanitat en la seva lluita contra les forces que l’oprimeixen. Com a model del comportament que demana als seus, Jesús no dubte a oferir-se a si mateix, interpretant tota la seva obra en clau de servei, un servei sense límits, que arriba fins al lliurament de la pròpia vida en favor dels altres.

  1. MEDITA…

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

“L’autoritat està en la capacitat de «servir donant vida»”

“Amb el servei es controla la veritat evangèlica que l’autoritat no està en les altures.”

  • “Què vols que faci per tu?”
  • “Saps el que demanes?”
  1. COMTEMPLA I PREGA…

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Senyor, tu entens la nostra feblesa,

el nostre desig de poder, de reservar-nos la vida,

de triar els llocs per a ser servit.

Envia el teu Esperit perquè ens doni lliçons

d’abaixar-nos davant de l’altre.

  1. ACTUA…

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

  1. COMPARTEIX…

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

  1. DÓNA GRÀCIES…

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

 

Gràcies, Pare, pel que m’has revelat amb aquesta Paraula,

ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús

i fes-me dòcil a l’acció de l’Esperit en la meva vida.

 

Fuente Oración: Evangelio al dia 2021 Ed. CCS