ESTUDIDE LA PARAULA | CICLE B – XXIV DIUMENGE DE DURANT L’ANY

6 septiembre 2021

Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)

XXIII DIUMENGE DE DURANT L’ANY Cicle B (Mc 8,25-37)

 

 

PREGÀRIA

Creiem que estàs enmig nostre, Pare, i en el nostre interior;

creiem que l’Esperit del teu Fill ens impulsa.

Et demanem que no deixem d’estar oberts a l’Esperit,

i que sapiguem escoltar les seves insinuacions.

Que vingui sobre nosaltres el teu Esperit

perquè ens ajudi a conèixer més el teu Fill

a través de la Paraula que ara escoltarem.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

  1. LLEGEIX…

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Mc 8,27-35)

En aquell temps, Jesús, amb els seus deixebles, se n’anà als poblets de Cesarea de Felip, i pel camí preguntava als seus deixebles: «Qui diuen la gent, que sóc jo?» Ells li respongueren: «Uns diuen que sou Joan Baptista, d’altres, que sou Elies, d’altres, que sou algun dels profetes.» Llavors els preguntà: «I vosaltres, qui dieu que sóc?» Pere li respon: «Vós sou el Messies.» Ell els prohibí severament que ho diguessin a ningú. I començà a instruir-los dient: «El Fill de l’home ha de patir molt: els notables, els grans sacerdots i els mestres de la Llei l’han de rebutjar, ha de ser mort, i al cap de tres dies ressuscitarà.» I els ho deia amb tota claredat. Pere, pensant fer-li un favor, es posà a contradir-lo. Però Jesús es girà, renyà Pere davant els deixebles i li digué: «Fuig d’aquí, Satanàs! No penses com Déu, sinó com els homes.» Després cridà la gent i els seus deixebles i els digué: «Si algú vol venir amb mi, que es negui ell mateix, que prengui la seva creu i m’acompanyi. Qui vulgui salvar la seva vida la perdrà, però el qui la perdi per mi i per l’evangeli, la salvarà.»

Comentaris:

Per als deixebles, el primer anunci de la passió i resurrecció suposa un ensenyament nou. Jesús va començar a ensenyar-los la veritable naturalesa del seu messianisme. No es tracta d’una simple conversa. És una instrucció clara i autoritativa. En tal ensenyament Jesús substitueix el títol de Messies per un altre més arcaic i menys carregat de connotacions triomfalistes immediates. Parla del Fill de l’home. Aquest és el camí que, segons el designi diví, «ha de» recórrer el Messies, però que Pere no està disposat a acceptar. Ho considera com una espècie d’ocurrència demoníaca que cal expulsar i bandejar (vegeu el mateix verb en Mc 1, 25; 3 12; 9 25). L’actitud de Pere li fa mereixedor d’una dura recriminació amb una ordre categòrica i un qualificatiu sever. L’ordre que rep és la de tornar al lloc que li correspon, és a dir, al lloc de deixeble. Com a tal, ha de seguir al Mestre (vegeu Mc 1, 17), sense pretendre avançar-se per a assenyalar el camí. El qualificatiu de Satanàs li equipés al que actua en contra de Déu, com a «adversari» que intenta arrabassar la seva paraula (vegeu Mc 4, 15). Aquesta recriminació feta a Pere, el primer a confessar la condició messiànica de Jesús, demostra la dificultat que comporta la comprensió d’un Messies sofrent i la necessitat que Jesús té de precisar que ell és el Messies, no encara que hagi de sofrir, sinó precisament perquè ha de sofrir. En el mirall de Pere ha de mirar-se cada creient. Per a tots resulta difícil acceptar allò que no és del nostre grat o que desbarata els nostres somnis i il·lusions.

  1. MEDITA…

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

“No alimentem la nostra fe amb fantasies, amb interpretacions, amb figures, això és el que diu a Pere. Màxim realisme i claredat”

“Si podem amb amor; amb aquesta creu concreta hem de fer el camí de la nostra fe en Jesucrist..”

  • “Qui dius que sóc jo?”
  • “Tu ets el Messies”
  1. COMTEMPLA I PREGA…

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Dóna’m força, Senyor,

per assumir la condemna i el fracàs;

i lucidesa per a descobrir-ho com un criteri

de fidelitat en el meu ser deixeble.

  1. ACTUA…

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

  1. COMPARTEIX…

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

  1. DÓNA GRÀCIES…

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

Gràcies, Pare, pel que m’has revelat amb aquesta Paraula,

ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús

i fes-me dòcil a l’acció de l’Esperit en la meva vida.

 

Font Pregaria: Evangeli al dia 2020 Ed. CCS