ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE C – VII DIUMENGE DE DURANT L’ANY

14 febrero 2022

Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)

VII DIUMENGE DE DURANT L’ANY CICLE C (LC 6,27-38)

 

 

PREGÀRIA

Envia sobre nosaltres, Senyor, el teu Esperit Sant:

que disposi el nostre cor per escoltar la teva Paraula;

que ens concedeixi trobar-te en ella;

i que faci que aquesta Paraula esdevingui vida en les nostres persones.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

 1. LLEGEIX…

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (LC 6,27-38)

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «A vosaltres que escolteu, jo us dic: Estimeu els enemics, feu bé als qui no us estimen, beneïu els qui us maleeixen, pregueu per aquells que us ofenen. Si algú et pega en una galta, para-li l’altra. Si algú et pren el mantell, no li neguis el vestit. Dóna a tothom qui et demani, i no reclamis allò que és teu als qui t’ho hagin pres. Feu als altres allò que voleu que ells us facin. Si estimeu els qui us estimen, ¿qui us ho ha d’agrair? També els pecadors estimen aquells que els estimen. Si heu fet bé als qui us en fan, ¿qui us ho ha d’agrair? També ho fan els pecadors. Si presteu diners als qui de cert us els tornaran, ¿qui us ho ha d’agrair? També els pecadors presten diners als pecadors quan saben que els recobraran. Però vosaltres heu d’estimar els enemics, heu de fer bé i de prestar sense esperar de rescabalar-vos: llavors la vostra recompensa serà gran i sereu fills de l’Altíssim, que és bo amb els desagraïts i amb els dolents. Sigueu compassius com ho és el vostre Pare. No judiqueu i Déu no us judicarà. No condemneu, i Déu no us condemnarà. Absoleu, i Déu us absoldrà. Doneu i Déu us donarà. Us abocarà a la falda una bona mesura, atapeïda, sacsejada i curulla fins a vessar. Déu us farà la mesura que vosaltres haureu fet.»

Comentaris:

El text té dos elements molt destacats:

En primer lloc, la gran quantitat de pronoms personals de segona persona (sobretot de plural); això imprimeix un fort caràcter d’apòstrof (una interpel·lació vehement dirigida en segona persona!) a aquest evangeli. No vol passar inadvertit a l’oient de cap manera, sinó que busca interpel·lar fortament i aconseguir una commoció que ens «remogui» per dins. ¿Ho fa?

‘Igualment, hi ha una gran quantitat d’imperatius (fins a 17 en l’original), de manera que a la interpel·lació se suma un potent abast ètic. Un text, doncs, que vol arribar al nostre comportament i elevar-lo.li deixem?

 ‘És interessant la disposició textual: la part central (vv. 32-34) proposa amb lògica que una ètica «mediocre» ens iguala per baix a «els pecadors». I les parts extremes, que ens eleven a una ètica molt més exigent i alternativa tenen els seus respectius fonaments: la primera, a l’autoritat exemplar del que parla ( «Jo us dic»): Jesús, mestre que ensenya el que ell mateix viu; la segona, en l’experiència de Déu, que és Pare i és misericordiós. Ser deixebles de Jesús i ser fills d’un Déu així condueixen necessàriament a unes opcions ètiques inaudites.

‘Per a molts, l’amor als enemics va ser la gran novetat de l’ètica cristiana. Però l’amor als enemics (i totes les altres disposicions del text que «desenvolupen» aquest primer precepte de l’amor) no és tant una norma general de conducta, com una actitud característica dels deixebles de Jesús que experimenten l’amor patern de Déu. No és condició sinó resultat. El primer i decisiu és experimentar l’amor de Déu i mantenir-nos fidels en el seguiment de Jesús. Només així podrem créixer en l’ètica «cristiana». Quina experiència de Déu i de discipulat reflecteix el nostre comportament ètic?

 1. MEDITA…

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions.

Suggeriments:

 • El veritable amor implica una ànima noble on habiti la veritable misericòrdia.
 • I tracteu als homes com voleu que ells us tractin!
 •  
 • «Estimeu als enemics!»
 • «Déu m’ estima»
 1. COMTEMPLA I PREGA…

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Senyor, fes de mi un instrument de la vostra pau

Allà on hi hagi odi, hi posi amor;

On hi hagi ofensa, hi posi perdó;

On hi hagi discòrdia, hi posi unió;

On hi hagi error, hi posi veritat;

On hi hagi tenebres, hi posi llum;

On hi hagi tristesa, hi posi alegria.

 1. ACTUA…

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

 1. COMPARTEIX…

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

 1. DÓNA GRÀCIES…

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

 

Vine, Esperit Sant,

il·lumina el meu cor per tal que pugui entendre la Paraula,

conèixer més Jesús

i fer que en la meva vida camini amb criteris evangèlics.

 

Font de pregària: Evangeli al dia 2022 Ed. CCS