ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE C – V DIUMENGE DE DURANT L’ANY

31 enero 2022

Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)

V DIUMENGE DE DURANT L’ANY Cicle C (Lc 5,1-11)

 

 

PREGÀRIA

Creiem que estàs enmig nostre, Pare, i en el nostre interior;

creiem que l’Esperit del teu Fill ens impulsa.

Et demanem que no deixem d’estar oberts a l’Esperit,

i que sapiguem escoltar les seves insinuacions.

Que vingui sobre nosaltres el teu Esperit

perquè ens ajudi a conèixer més el teu Fill

a través de la Paraula que ara escoltarem.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

  1. LLEGEIX…

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Lc 5,1-11)

En una ocasió la gent s’aglomerava sobre Jesús per escoltar la paraula de Déu. Ell, que es trobava vora l’estany de Genesaret, veié dues barques a la platja. Els pescadors n’havien baixat i rentaven les xarxes. Pujà en una de les barques, que era de Simó, li demanà que l’apartés una mica de terra, s’assegué i ensenyava la gent de la barca estant.

Quan acabà de parlar, digué a Simó: «Tira endins, i caleu les xarxes per pescar.» Simó li respongué: «Mestre, ens hi hem escarrassat tota la nit i no hem pescat res, però ja que vós ho dieu calaré les xarxes.» Així que ho feren agafaren tant de peix que les xarxes s’esquinçaven. Llavors feren senyal als pescadors de l’altra barca que vinguessin a ajudar-los. Ells hi anaren, i ompliren tant les barques que quasi s’enfonsaven.

Simó Pere, en veure això, es llançà als genolls de Jesús i li deia: «Senyor, allunyeu-vos de mi, que sóc un pecador.» Ni ell ni cap dels qui anaven amb ell no se sabien avenir d’una pesca com aquella. Igual passà amb Jaume i Joan, fills de Zebedeu, que eren socis de Simó. Però Jesús digué a Simó: «No tinguis por: des d’ara seràs pescador d’homes.» Llavors tornaren a terra les barques, ho deixaren tot i se n’anaren amb ell.

  1. MEDITA…

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Lluc ha canviat de lloc l’anomenada als primers deixebles, que en Marc (Mc 1, 16-20) es troba abans de les primeres obres de Jesús. En Lluc aquesta crida ve de la seva presentació en la sinagoga de Natzaret (Lc 4, 14-30) i dels seus primers signes (Lc 4, 31-44). D’aquesta manera s’explica millor la ràpida resposta dels seus deixebles És freqüent en la Bíblia que abans de confiar una tasca important a alguna persona, Déu es reveli a través d’un signe que manifesta el seu poder. La pesca miraculosa prepara als deixebles per a seguir a Jesús. Però a més no hem d’oblidar les dimensions simbòliques de la pesca com a signe de la missió cristiana. No obstant això la disposició a aquesta missió exigeix un canvi en la mateixa concepció que es té de Jesús. En Pere, prototip de tots els creients que van seguir i segueixen a Jesús, s’opera aquest canvi expressat a través de la manera de dirigir-se al Senyor. Quan aquest li demana que tiri les xarxes el crida Mestre, un títol de respecte. Però en veure els resultats de la pesca reconeix en ell al Senyor, un títol que l’església primitiva dirigia a Jesús ressuscitat. La seva confessió dels pecats indica que ha dubtat de Jesús i no s’havia adonat fins llavors que en ell actuava el poder de Déu.

Hi ha, no obstant això, bastants trets del relat que l’aproximen a la pesca miraculosa de Jn 21, 1-14. Tant la confessió de fe de Pere, com el fet de caure als seus peus, semblen reflectir més aviat les aparicions de Jesús ressuscitat. El relat evoca, per tant, el moment de la rehabilitació de l’apòstol després de la seva traïció. És un exemple més de com les tradicions pasquals penetren i actualitzen els relats que els evangelis situen en la vida de Jesús.

L’expressió van deixar tot ens recorda el tema lluca del despreniment, una actitud pròpia de tot deixeble en el seguiment de Jesús (Lc 5, 28; 12 33; 18 22). Lluc ens expressa així que la generositat en el despreniment ha de ser un dels signes distintius de les comunitats i dels creients en Jesús.

Suggeriments:

“Només confiat en la teva Paraula, en la teva força, en la teva seguretat… En això consisteix la missió”

“Hem d’operar el miracle en nosaltres, en els anomenats, en els vocacionats…., només deixant que s’operi el miracle en mi”

  • “Rema mar endins”
  • “No tinguis por”
  1. COMTEMPLA I PREGA…

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Se que vols comptar amb mi.

Deixa’m, Senyor, contemplar-te mentre

proclames el regne de Déu a la meva gent.

Et prestaré la meva barca i la meva vida, la meva experiència

i la meva obediència.

Amb tu no temeré endinsar-me en aigües profundes,

ni cridar-te el meu pecat.

Em cridaràs de nou i et seguiré on em portis.

  1. ACTUA…

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

  1. COMPARTEIX…

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

  1. DÓNA GRÀCIES…

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

Gràcies, Pare, pel que m’has revelat amb aquesta Paraula,

ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús

i fes-me dòcil a l’acció de l’Esperit en la meva vida.

 

Font Pregaria: Evangeli al dia 2021 Ed. CCS