ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE C – IV DIUMENGE DE DURANT L’ANY

24 enero 2022

Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)

IV DIUMENGE DE DURANT L’ANY Cicle C (Lc 4,21-30)

 

 

PREGÀRIA

Creiem que estàs enmig nostre, Pare, i en el nostre interior;

creiem que l’Esperit del teu Fill ens impulsa.

Et demanem que no deixem d’estar oberts a l’Esperit,

i que sapiguem escoltar les seves insinuacions.

Que vingui sobre nosaltres el teu Esperit

perquè ens ajudi a conèixer més el teu Fill

a través de la Paraula que ara escoltarem.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

  1. LLEGEIX…

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Lc 4,21-30)

En aquell temps, Jesús, a la sinagoga de Natzaret, començà així la seva explicació: «Això que avui sentiu contar de mi és el compliment d’aquestes paraules de l’Escriptura». Tothom ho comentava estranyant-se que sortissin dels seus llavis aquelles paraules de gràcia. Deien: «No és el fill de Josep, aquest?» Jesús els digué: «De segur que em retraureu aquesta dita:“ Metge, cura’t tu mateix ”: hem sentit dir el que has fet a Cafarnaüm; fes-ho també aquí, al poble dels teus pares.»

Però ell afegí: «Us ho dic amb tota veritat: no hi ha cap profeta que sigui ben rebut al seu país natal. En temps d’Elies, quan el cel, durant tres anys i sis mesos, no s’obrí per donar pluja, i una gran fam s’apoderà de tot el país, ben segur que hi havia moltes viudes a Israel, però Elies no va ser enviat a cap d’elles, sinó a una viuda de Sarepta de Sidó. I en temps del profeta Eliseu también hi havia mudes leprosos a Israel, però cap d’ells no va ser purificat del seu mal, sinó Naaman, un leprós de Síria.»

En sentir això, tots els qui eren a la sinagoga, indignats, es posaren a peu dret, el tragueren del poble i el dugueren cap a un cingle de la muntanya on hi havia el poble per estimbar-lo. Però ell se n’anà passant entremig d’ells.

  1. MEDITA…

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

El fanatisme religiós dels seus compatriotes no s’acontenta amb recriminar-li la seva falta de compromís polític: «Mentre sentien allò, tots en la sinagoga es van anar omplint de còlera i, aixecant-se, ho van expulsar fora de la ciutat i ho van empènyer fins a un barranc de la muntanya sobre el qual estava edificat el seu poble, amb la intenció de fer-ho» (4, 28-29). De fet, al final de la seva vida, ho trauran «fora» de la ciutat de Jerusalem i ho executaran com si fos un zelota més, crucificant-ho en mitjans de dos malfactors, i, per a més inri, en la inscripció de la creu li ho van retreure de nou, tirant-li en cara, aquesta vegada, que s’hagi autoconstituït «rei dels jueus», Messies d’Israel. Sigui com sigui, aconseguiran fer-ho callar de moment, perquè el seu missatge destorba a uns i a uns altres. A la fi, tots es posaran d’acord contra ell. Ja es veia venir… des del principi.

«Però Jesús, obrint-se pas entre ells, va emprendre el camí» (4,30). Amb tot, mai podran ofegar el seu clam universalista: la seva persona i el seu missatge continuaran influint en la història, encarnant-se en homes i dones que, fidels al seu compromís, s’allunyaran de tot sistema de poder i aniran creant petits oasis de solidaritat i de fraternitat.

Suggeriments:

“Amb Jesús de Natzaret s’inaugura per a nosaltres aquest profetisme saludable que ens motiva a continuar buscant a Déu”

“La vivència de Déu està més enllà de tota realitat”

  • “Senyor, que crea”
  • “El Senyor és la meva llum”
  1. COMTEMPLA I PREGA…

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Concedeix-me, Senyor, que et conegui amb el cor

no per simple curiositat.

Que reconegui la teva bondat no en l’extraordinari

sinó en la vida quotidiana.

  1. ACTUA…

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament.

  1. COMPARTEIX…

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

  1. DÓNA GRÀCIES…

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

Gràcies, Pare, pel que m’has revelat amb aquesta Paraula,

ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús

i fes-me dòcil a l’acció de l’Esperit en la meva vida.

 

Font Pregaria: Evangeli al dia 2021 Ed. CCS