ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE C – III DIUMENGE DE QUARESMA

14 marzo 2022

Propoesta de Lectio Divina personal (o en grup)

III DIUMENGE DE QUARESMA Cicle C (Lc 13,1-9)

 

 

PREGÀRIA

Envia sobre nosaltres, Senyor, el teu Esperit Sant:

que disposi el nostre cor per escoltar la teva Paraula;

que ens concedeixi trobar-te en ella;

i que faci que aquesta Paraula esdevingui vida en les nostres persones.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

  1. LLEGEIX…

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Lc 13,1-9)

Per aquell temps, alguns dels qui eren presents contaren a Jesús el cas d’uns galileus, com Pilat havia barrejat la sang d’ells amb la de les víctimes que oferien en sacrifici. Jesús els respongué: «Us penseu que aquells galileus van ser malmenats perquè havien estat més pecadors que tots els altres galileus? Us asseguro que no: si no us convertiu, tots acabareu igual. I aquells divuit homes que van morir quan els caigué a sobre la torre de Siloè, us penseu que eren més culpables que tots els altres habitants de Jerusalem? Us asseguro que no: si no us convertiu, tots acabareu igual.»

I els digué aquesta paràbola: «Un home que tenia una figuera a la vinya, anà a cercar-hi fruit i no n’hi trobà. En veure això, digué al vinyater: “Mira, fa tres anys que vinc a cercar fruit a aquesta figuera i no n’hi trobo. Talla-la d’una vegada. Per què la tinc, si no fa més que ocupar-me la terra?” Ell li contestà: “Senyor, deixeu-la encara aquest any. Cavaré la terra i la femaré, a veure si fa fruit d’ara endavant; si no, ja la podreu tallar”.»

Comentaris:

El evangelio de hoy forma parte de la sección del camino de Jesús a Jerusalén, en un momento en que tanto el personaje (Jesús) como su misión crean una especial disensión, incluso entre los miembros de una misma familia (Lc 12,49-53), lo que exige un particular esfuerzo para interpretar acertadamente los signos de los tiempos (12,54-59). Este tema tiene continuación con la primera parte de nuestro evangelio (13,1-5). A nuestro evangelio sigue la curación en sábado de una mujer encorvada (13,10-17) y más enseñanzas de Jesús sobre el proyecto del Reino (13,18-21), una actividad salvadora que encuentra eco también en la segunda parte del evangelio de hoy (13,6-9). Invitación a la penitencia, conversión de corazón, sabiduría para interpretar lo que pasa, confianza en un Dios paciente y deseoso de nuestra salvación son aspectos relevantes del texto y del contexto.

  1. MEDITA…

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

» Ens desviem de Jesús quan ens creiem amb dret a tenir-ho»

  » Només una vida de servei humil als necessitats manifesta el seu Amor a tots els seus fills.

  • » Tenir paciència «
  • » Donar fruits «
  1. COMTEMPLA I PREGA…

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Que em topi de cara, Senyor

En el teu voler en tot l que no vull o dona paüra.

Que cada dia conegui millor la meva indefensió per a

Acollir-me a la teva misericòrdia.

  1. ACTUA…

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

  1. COMPARTEIX…

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

  1. DÓNA GRÀCIES…

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

 

Vine, Esperit Sant,

il·lumina el meu cor per tal que pugui entendre la Paraula,

conèixer més Jesús

i fer que en la meva vida camini amb criteris evangèlics.

 

Font (comentari i suggeriments:  Editorial ccs