ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE C – II DIUMENGE DE QUARESMA

7 marzo 2022

Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)

II DIUMENGE DE QUARESMA Cicle C (Lc 9, 28b-36)

 

 

PREGÀRIA

Envia sobre nosaltres, Senyor, el teu Esperit Sant:

que disposi el nostre cor per escoltar la teva Paraula;

que ens concedeixi trobar-te en ella;

i que faci que aquesta Paraula esdevingui vida en les nostres persones.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

  1. LLEGEIX…

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Lc 9, 28b-36) 

En aquell temps, Jesús prengué Pere, Joan i Jaume i pujà a la muntanya a pregar. Mentre pregava, es trasmudà l’aspecte de la seva cara i el seu vestit es tornà blanc i espurnejant. Llavors dos homes es posaren a conversar amb ell. Eren Moisès i Elies, que es van aparèixer gloriosos, i parlaven del traspàs d’ell, que s’havia d’acomplir a Jerusalem. Pere i els seus companys estaven adormits profundament, però quan es desvetllaren, veieren la glòria de Jesús i els dos homes que eren amb ell. Quan aquests anaven a separar-se de Jesús, Pere li digué: «Mestre, que n’estem de bé, aquí dalt! Fem-hi tres cabanes, una per a vós, una per a Moisès i una altra per a Elies.» Parlava sense saber què es deia. Mentre parlava es formà un núvol i els cobrí. Ells s’esglaiaren en veure que entraven dins el núvol. Llavors del núvol estant una veu digué: «Aquest és el meu Fill, el meu elegit; escolteu-lo.» Així que la veu hagué parlat, es van trobar amb Jesús tot sol. Ells guardaren el secret, i aquells dies no contaren a ningú res del que havien vist.

Comentaris:

El text va creant un crescendo narratiu molt emocionant, que acaba amb el clímax i un impàs igualment impactant. Comença presentant la situació:

Jesús i tres dels seus deixebles van a la muntanya a pregar (v. 28). És típic de Lucas presentar Jesús en pregaria en aquest moment. Després passa una cosa imprevista durant la pregaria: la cara i la roba de Jesús canvien (v. 29). En un tercer moment, apareixen dos personatges fonamentals en la història d’Israel: Moisès (Llei) i Elies (Profetes), que des de la perspectiva de Déu ( «en glòria») assenyalen el destí de Jesús (la seva passió i mort) com un nou èxode (vv. 30-31). Un nou pas ens presenta la reacció de Pere i els companys, novament equivocada (vv. 32-33; cf. 9,18-19: identificació inexacta de Jesús: Jesús és més). I arriba el clímax: un núvol sorgeix i els cobreix, i des d’aquesta núvol parla Déu, identificant correctament Jesús, FILL TRIAT, i donant l’ordre del text: escolteu-(vv. 34-35). Finalment, les coses queden en impasse: s’imposa un silenci que demana temps per a la reflexió i vivència interior del que havia passat (v. 36).

  1. MEDITA…

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

«Avui Déu et tria a tu i et porta a que vegis quantes vegades Déu va tocar la teva vida.

«Avui tu ets el continuador de l’obra de Déu, estàs cridat transfigurarte.»

  • «Escolteu-lo»
  • «Alegreu-vos»
  1. COMTEMPLA I PREGA…

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Senyor,

Gràcies per la teva paciència amb nosaltres.

Gràcies per esperar que els nostres punys

tancats s’obrin al miracle del respecte i la tolerància.

Gràcies per esperar que canviem

critiques amb paraules amables.

  1. ACTUA…

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

  1. COMPARTEIX…

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

  1. DÓNA GRÀCIES…

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

Vine, Esperit Sant,

il·lumina el meu cor per tal que pugui entendre la Paraula,

conèixer més Jesús

i fer que en la meva vida camini amb criteris evangèlics.

 

Font (comentari i suggeriments:  Editorial ccs