ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE C – II DIUMENGE DE DURANT L’ANY

10 enero 2022

Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)

II DIUMENGE DE DURANT L’ANY Cicle C (Lc 3,15-16.21-22)

 

 

PREGÀRIA

Creiem que estàs enmig nostre, Pare, i en el nostre interior;

creiem que l’Esperit del teu Fill ens impulsa.

Et demanem que no deixem d’estar oberts a l’Esperit,

i que sapiguem escoltar les seves insinuacions.

Que vingui sobre nosaltres el teu Esperit

perquè ens ajudi a conèixer més el teu Fill

a través de la Paraula que ara escoltarem.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

  1. LLEGEIX…

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Jn 2,1-12)

En aquell temps, se celebrà un casament a Canà de Galilea. Hi havia la mare de Jesús. També Jesús i els seus deixebles hi foren convidats.

Veient que s’acabava el vi, la mare de Jesús li diu: «No tenen vi.» Jesús li respon: «Mare, per què m’ho dius a mi? Encara no ha arribat la meva hora.» Llavors la seva mare diu als qui servien: «Feu tot el que ell us digui.» Hi havia allà sis piques de pedra destinades a les pràctiques de purificació usuals entre els jueus. Cada una d’elles tenia una cabuda de quatre a sis galledes.

Els diu Jesús: «Ompliu d’aigua aquestes piques.» Ells les ompliren fins dalt. Llavors els digué: «Ara traieu-ne i porteu-ne al cap de servei.» Ells n’hi portaren. El cap de servei tastà aquella aigua, que s’havia tornat vi. Ell no sabia d’on era, però ho sabien molt bé els qui servien, perquè ells mateixos havien tret l’aigua. El cap de servei, doncs, crida el nuvi i li diu: «Tothom serveix primer els millors vins i, quan els convidats ja han begut molt, els vins més ordinaris; però tu has guardat fins ara el vi millor.»

Així començà Jesús els seus miracles a Canà de Galilea. Així manifestà la seva glòria, i els seus deixebles cregueren en ell.

  1. MEDITA…

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

El senyal realitzat per Jesús en Canà, principi dels senyals (2,11), anuncia la substitució de l’antiga aliança, fundada en la Llei mosaica, per la nova, fundada en l’amor lleial (1, 14-17), el símbol del qual és el vi que dóna Jesús.

L’episodi és programàtic. Prenent peu d’un fet, unes noces en un poble, construeix Jn la seva narració. Les noces, com se sap, era símbol de l’aliança, on Déu apareixia com l’Espòs del poble. Aquestes noces anònimes, on ni l’espòs ni l’esposa té rostre ni veu, és figura de l’antiga aliança, on es presentarà Jesús. La idea d’una nova aliança, messiànica, va néixer davant el fracàs de l’antiga. La figura de l’Espòs, apuntada en 1, 27 (cf. 1, 15.30), apareix aquí en primer pla: Jesús, el nou espòs, és present en les antigues noces. En ella anuncia el canvi d’aliança, que tindrà lloc en «la seva hora» (2,4).

El v. 6, que interromp el relat amb la descripció estàtica de les piques, divideix l’episodi en dues parts. La primera (2, 1-5) comprèn la introducció (2, 1-2) i la intervenció de la mare de Jesús, nomenada tres vegades (2, 1.3.5). En la segona (2, 7-10), la figura central és el mestre-sala, esmentat també tres vegades (2, 8.9.9). Vincle entre les dues parts són la figura de Jesús (2, 1.2.3.4.7) i la dels servidors, nomenats una vegada en la primera part i una altra en la segona (2, 5.9). L’episodi acaba amb una conclusió de l’evangelista, que interpreta teològicament el succeït (2,11).

Suggeriments:

“Les noces són símbol d’aliança, on Déu apareix donant «vi bo» als comensals de «l’última hora»”

“Som en «l’hora» dels signes; de la lectura creient de la vida; dels desposoris entre creients i en l’hora de l’amor..”

  • “Feu el que Ell us digui”
  • “Augmenta la nostra fe”
  1. COMTEMPLA I PREGA…

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Jesús, condueix-me on estigui la teva mare.

No m’importa que quedin al descobert les meves faltes,

amb la condició que sigui ella qui te les digui.

Amb ella, recuperaria l’alegria de seguir-te, malgrat la meva pobresa.

  1. ACTUA…

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament.

  1. COMPARTEIX…

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

  1. DÓNA GRÀCIES…

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

 

Gràcies, Pare, pel que m’has revelat amb aquesta Paraula,

ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús

i fes-me dòcil a l’acció de l’Esperit en la meva vida.

 

Font Pregaria: Evangeli al dia 2021 Ed. CCS