ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE C – BAPTISME DEL SENYOR

3 enero 2022

Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)

II BAUTISME DEL SENYOR Cicle C (Lc 3,15-16.21-22)

 

 

PREGÀRIA

Creiem que estàs enmig nostre, Pare, i en el nostre interior;

creiem que l’Esperit del teu Fill ens impulsa.

Et demanem que no deixem d’estar oberts a l’Esperit,

i que sapiguem escoltar les seves insinuacions.

Que vingui sobre nosaltres el teu Esperit

perquè ens ajudi a conèixer més el teu Fill

a través de la Paraula que ara escoltarem.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

  1. LLEGEIX…

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Lc 3,15-16.21-22)

En aquell temps, la gent que vivia en l’expectació sospitava si Joan no fóra potser el Messies. Ell respongué dient a tothom: «Jo us batejo només amb aigua, però ve el qui és més poderós que jo, tan poderós que no sóc digne ni de deslligar-li el calçat. Ell us batejarà amb l’Esperit Sant i amb foc.»

Un dia que tot el poble es feia batejar, Jesús també fou batejat. Mentre pregava, s’obrí el cel i baixà cap a ell l’Esperit Sant en figura corporal com un colom, i una veu digué des del cel: «Ets el meu Fill, el meu estimat; en tu m’he complagut.»

  1. MEDITA…

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

En un clima d’oració, que Lluc sol destacar en moments decisius de la seva missió (Lc 4,12; 9 28-29; 11 1), Jesús es revela en el seu baptisme, per la força de l’Esperit, com el Messies de Déu. El Salm 2, citat aquí, havia adquirit en la interpretació d’Israel la seva dimensió messiànica que en aquest relat es manifesta com a filiació divina.

En el relat lluca de les temptacions, no se cita a Joan. Ell és l’últim representant del temps d’Israel i la seva tasca ja ha acabat. S’inicia el centre del temps en el qual la persona de Jesús ocupa el primer lloc. No obstant això Jesús no està sol. Apareix acompanyat de tot el poble com una premonició del nou poble messiànic que s’iniciarà en Pentecosta (Hch 2,1-4). Per això Lucas no es limita a recordar un esdeveniment històric sinó que té en compte una altra realitat eclesial del seu temps: el baptisme cristià. I per a ell la novetat que porta aquest, enfront dels altres ritus d’ablució de la seva època, és el do de l’Esperit. Ell ens permet reconèixer la nostra identitat de fills de Déu i germans de Jesús. I ens dóna força per a ser fidels a l’evangeli, malgrat les dificultats que puguin presentar-se.

Suggeriments:

“El baptisme és un do que hem d’actualitzar diàriament convertint-lo en compromís”

“L’activitat messiànica comença posant-se Jesús a la cua dels pecadors, baixant «com un qualsevol» (Flp 2,7), amb tot el poble que necessita purificació.”

  • “Tu ets el meu Fill”
  • “Para nostre”
  1. COMTEMPLA I PREGA…

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Pare de Jesús, el meu Déu i Senyor,

deixa’m que et busqui, quan em faltes i

fes-me sentir la teva veu dient-me fill estimat,

sempre que em posi a pregar.

  1. ACTUA…

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

  1. COMPARTEIX…

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

  1. DÓNA GRÀCIES…

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

 

Gràcies, Pare, pel que m’has revelat amb aquesta Paraula,

ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús

i fes-me dòcil a l’acció de l’Esperit en la meva vida.

 

Font Pregaria: Evangeli al dia 2021 Ed. CCS