ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE B – XXVI DIUMENGE DE DURANT L’ANY

20 septiembre 2021

Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)

XXVI DIUMENGE DE DURANT L’ANY Cicle B (MC 9,38-43.45.47-48)

 

 

PREGÀRIA

Creiem que estàs enmig nostre, Pare, i en el nostre interior;

creiem que l’Esperit del teu Fill ens impulsa.

Et demanem que no deixem d’estar oberts a l’Esperit,

i que sapiguem escoltar les seves insinuacions.

Que vingui sobre nosaltres el teu Esperit

perquè ens ajudi a conèixer més el teu Fill

a través de la Paraula que ara escoltarem.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

  1. LLEGEIX…

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (MC 9,38-43.45.47-48)

En aquell temps, Joan digué a Jesús: «Mestre, n’hem vist un que es valia del vostre nom per treure dimonis, i li dèiem que no ho fes més, perquè no és dels qui vénen amb nosaltres.» Jesús respongué: «Deixeu-lo fer. Ningú que en nom meu faci miracles no podrà després malparlar de mi. Qui no és contra nosaltres és amb nosaltres. Tothom qui us doni un vas d’aigua pel meu nom, perquè sou de Crist, us dic amb tota veritat que no quedarà sense recompensa. Però a aquell que allunya de mi un d’aquests petits que tenen fe, valdria més que el tiressin al mar amb una mola d’ase lligada al coll. Si la teva mà et fa caure en pecat, talla-te-la. Val més que entris a la vida sense mà, i no que vagis amb totes dues mans a l’infern, al foc que no s’apaga. Si el teu peu et fa caure en pecat, talla-te’l. Val més que entris a la vida sense peu, i no que siguis llençat amb tots dos peus a l’infern. I si el teu ull et fa caure en pecat, treu-te’l. Val més que entris al regne de Déu amb un sol ull, i no que siguis llençat amb tots dos ulls a l’infern, on el corc no mor mai i el foc no s’apaga.»

Comentaris:

Les paraules del Mestre són una exhortació a la tolerància i a la magnanimitat, exhortació que continua tenint plena vigència. L’exclusió sectària, la mirada narcisista, la pretensió monopolitzadora són actituds estranyes a l’esperit de Jesús. Eliminant tot entossudiment ortodox, el cristià ha de saber acollir, secundar i estimular a tots els homes que defensin una causa noble, encara que no estiguin inscrits en la seva comunitat ni pertanyin a la seva confessió. A aquests, per mínima que sigui la seva acció humanitària, no se’ls negarà la recompensa divina. Com menys l’acolliment humà?

A l’anunci d’una recompensa per qualsevol acció en favor dels que són del Messies (=deixebles) segueix, en sorprenent contrast, una terrible amenaça contra els qui siguin ocasió d’ensopegada o d’escàndol per als petits que creïn (=deixebles). Escandalitzar és per a l’evangelista obstaculitzar la fidelitat a la paraula i a la persona de Jesús (vegeu Mc 4 17; 8 35.38), fer difícil o impossibilitar l’adhesió i comunió amb ell; és, en altres termes, posar en perill o destruir la fe.

Es tracta d’alguna cosa que no pot fer-se impunement. Les serioses amenaces que recauen sobre tal acció conviden a eludir-la, posant els mitjans necessaris. Cal evitar sobretot dos extrems sempre perniciosos: el innovacionisme sense fonament, i el irreformisme per inèrcia o comoditat. Però més nociu encara que l’escàndol extern és el que prové de l’interior de cadascun, de la voluntat incontrolable del domini -al·ludida en les imatges de la mà i el peu- o dels mals desitjos i projectes egoistes -evocats amb la imatge de l’ull-. També contra aquesta classe d’escàndols s’ha de lluitar, si no es vol renunciar a la vida.

  1. MEDITA…

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

“Déu dona amb llarguesa, el seu Esperit actua imprevisiblement en territoris i sense fronteres.”

“Quan nosaltres arribem als altres «ja ha estat allà l’Esperit treballant» per això ens ofereixen el “got d’aigua”.”

  • “Vingui a nosaltres el teu Regne”
  • “Faci’s la teva voluntat”
  1. COMTEMPLA I PREGA…

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Senyor Jesús,

perdona la meva supèrbia, la meva falta de caritat

cap a persones que fan tant bé fora

de la teva església.

  1. ACTUA…

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

  1. COMPARTEIX…

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

  1. DÓNA GRÀCIES…

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

 

Gràcies, Pare, pel que m’has revelat amb aquesta Paraula,

ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús

i fes-me dòcil a l’acció de l’Esperit en la meva vida.

 

Font Pregaria: Evangeli al dia 2021 Ed. CCS