ESTUDI DE LA PARAULA | CICLE B – XXIII DIUMENGE DE DURANT L’ANY

30 agosto 2021

Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)

XXIII DIUMENGE DE DURANT L’ANY Cicle B (Mc 7,31-37)

 

 

PREGÀRIA

 

Creiem que estàs enmig nostre, Pare, i en el nostre interior;

creiem que l’Esperit del teu Fill ens impulsa.

Et demanem que no deixem d’estar oberts a l’Esperit,

i que sapiguem escoltar les seves insinuacions.

Que vingui sobre nosaltres el teu Esperit

perquè ens ajudi a conèixer més el teu Fill

a través de la Paraula que ara escoltarem.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

  1. LLEGEIX…

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Mc 7,31-37)

Els fariseus i alguns mestres de la Llei que havien vingut de Jerusalem es van reunir entorn de Jesús,  i s’adonaren que alguns dels seus deixebles prenien els aliments amb les mans impures, és a dir, sense haver fet la cerimònia de rentar-se-les.  Cal saber que els fariseus, i en general tots els jueus, guarden la tradició dels antics i no es posen a menjar si abans no s’han rentat les mans ritualment;  i encara, quan tornen del mercat, no mengen sense haver fet les ablucions; i observen per tradició moltes altres pràctiques, com purificar amb aigua copes, gerros, safates i fins els divans on mengen.

Els fariseus, doncs, i els mestres de la Llei preguntaren a Jesús:

Com és que els teus deixebles no segueixen la tradició dels antics, sinó que mengen amb les mans impures? Ell els respongué:

Amb tota la raó Isaïes va profetitzar de vosaltres, hipòcrites, quan va escriure: » Aquest poble m’honora amb els llavis, però el seu cor es manté lluny de mi.

El culte que em donen és buit, les doctrines que ensenyen són preceptes humans.

»Vosaltres abandoneu els manaments de Déu i observeu la tradició dels homes.

Llavors Jesús tornà a cridar la gent i els deia: Escolteu-me tots i enteneu-ho bé: No hi ha res del que entra a l’home des de fora que el pugui fer impur; només allò que surt de l’home el fa impur.

Perquè de dintre el cor de l’home surten les intencions dolentes que el porten a relacions il·legítimes, robatoris, assassinats, adulteris, avarícies, maldats, trampes, llibertinatge, enveges, injúries, arrogància, insensatesa. Tot això dolent surt de dintre i fa impur l’home.

Comentaris:

El relat de la curació del sordmut ressalta encara més la participació dels pagans al banquet de la salvació que Jesús ofereix. El sordmut és el millor representant del paganisme: sord respecte a Déu i incapaç de lloar-ho. No obstant això, també sobre ell recau el poder alliberador de la paraula de Jesús, que trenca la sordesa espiritual i deixa anar la llengua per a la lloança divina. L’exclamació conclusiva de la multitud, en la qual es percep el ressò de Gn 1, 31 i Is 35 4-6, expressa el reconeixement de Jesús com aquell que, lluitant contra el mal i el sofriment, retorna a la creació la seva esplendor original i inaugura el temps de salvació anunciat pels profetes. Això constitueix per als lectors cristians un motiu segur d’esperança. Déu portarà a terme l’obra que en Jesús ha començat.

  1. MEDITA…

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

“Ens estan indicant que el Regne és per a tots, que s’ha d’oferir i fer germinar en tots.”

“Jesús entra, en aquesta relació interpersonal, a una relació d’ajuda, de suport, d’implicació activa en favor de la criatura”

  • “Senyor, que hi vegi”
  • “Obre’t”
  1. COMTEMPLA I PREGA…

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Jesús, Senyor i germà,

porta’m a part, allibera’m dels meus límits

per tal de poder acollir la salvació que m’ofereixes.

  1. ACTUA…

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

  1. COMPARTEIX…

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

  1. DÓNA GRÀCIES…

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

 

Gràcies, Pare, pel que m’has revelat amb aquesta Paraula,

ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús

i fes-me dòcil a l’acció de l’Esperit en la meva vida.

 

Font Pregaria: Evangeli al dia 2019 Ed. CCS