ESTUDI DE LA PARAULA | CICLE B – XXI DIUMENGE DE DURANT L’ANY

16 agosto 2021

Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)

XXI DIUMENGE DE DURANT L’ANY Cicle B (Jn 6,60-69)

 

 

PREGÀRIA

Creiem que estàs enmig nostre, Pare, i en el nostre interior;

creiem que l’Esperit del teu Fill ens impulsa.

Et demanem que no deixem d’estar oberts a l’Esperit,

i que sapiguem escoltar les seves insinuacions.

Que vingui sobre nosaltres el teu Esperit

perquè ens ajudi a conèixer més el teu Fill

a través de la Paraula que ara escoltarem.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ 

  1. LLEGEIX…

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Jn 6,60-69)

En aquell temps, molts que fins aleshores havien seguit Jesús digueren: «Aquest llenguatge és molt difícil! Qui és capaç d’entendre’l?» Jesús coneixia interiorment que els seus seguidors murmuraven d’això, i els digué: «Us escandalitza això que us he dit? Què direu si veieu que el Fill de l’home puja on era abans? L’Esperit és el qui dóna la vida. La carn no serveix de res. Les paraules que jo us he dit són Esperit i són vida. Però entre vosaltres n’hi ha alguns que no creuen.» Des del principi Jesús sabia qui eren els qui creien i el qui l’havia de trair. Després afegí: «Per això us he dit abans que ningú no pot venir a mi si el Pare no li concedeix aquest do.» Després d’aquell moment, molts dels qui l’havien seguit fins aleshores l’abandonaren i ja no anaven més amb ell. Jesús preguntà als dotze: «Vosaltres també em voleu deixar?» Simó Pere li respongué: «Senyor, a qui aniríem? Només vós teniu paraules de vida eterna, i nosaltres hem cregut i sabem que sou el Sant de Déu.»

Comentaris:

El punt central d’aquesta perícopa es troba en l’oposició entre «carn» i «Esperit», és a dir, entre dues concepcions de l’home i, en conseqüència, de Jesús i de la seva missió. La condició indispensable per a ser veritable deixeble i poder identificar-se amb Jesús és la visió de l’home com a «esperit», és a dir, com realitzat per l’acció creadora del Pare, no merament com a «carn», l’home sense capacitat d’amor desinteressat fins a la fi.

A aquestes dues concepcions de l’home corresponen dues diverses de Jesús. El Messies «segons la carn» és el rei que ells han volgut fer, el dominador que imposa el seu govern a un regne de súbdits. El Messies segons l’Esperit és el que es fa servidor de l’home per a donar la seva vida per ell, per a comunicar-li vida plena, és a dir, llibertat i capacitat d’amor com ell. L’acceptació de tal Messies implica l’assimilació de la seva persona i missatge, que porta, per l’Esperit, a la mateixa actitud de vida. Comporta una renúncia, com la seva, a tota ambició de domini o poder i a la glòria humana.

  1. MEDITA…

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

“Només a través de l’Esperit, la Paraula i l’Aliment es converteixen en vida, en força transformadora”

“Si no has entès, creu!”.

  • “La teva Paraula és vida”
  • “Senyor, crec, augmenta la meva Fe”
  1. COMTEMPLA I PREGA…

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Envia el teu Esperit, Senyor, una vegada i una altra.

Bé saps que amb freqüència el rebutjo i m’allunyo de Tu.

  1. ACTUA…

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

  1. COMPARTEIX…

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

  1. DÓNA GRÀCIES…

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

 

Gràcies, Pare, pel que m’has revelat amb aquesta Paraula,

ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús

i fes-me dòcil a l’acció de l’Esperit en la meva vida.

 

Font Pregaria: Evangeli al dia 2019 Ed. CCS