ESTUDI DE LA PARAULA | CICLE B – XX DIUMENGE DE DURANT L’ANY

9 agosto 2021

Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)

XIX DIUMENGE DE DURANT L’ANY Cicle B (Jn 6,41-51)

 

 

PREGÀRIA

Creiem que estàs enmig nostre, Pare, i en el nostre interior;

creiem que l’Esperit del teu Fill ens impulsa.

Et demanem que no deixem d’estar oberts a l’Esperit,

i que sapiguem escoltar les seves insinuacions.

Que vingui sobre nosaltres el teu Esperit

perquè ens ajudi a conèixer més el teu Fill

a través de la Paraula que ara escoltarem.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

  1. LLEGEIX…

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Jn 6,51-59)

En aquell temps Jesús digué als jueus: «Jo sóc el pa viu, baixat del cel. Qui menja aquest pa, viurà per sempre. Més encara: El pa que jo donaré és la meva carn, perquè doni vida al món.» Els jueus es posaren a discutir. Deien: «Com s’ho pot fer, aquest, per donar-nos la seva carn per menjar?» Jesús els respongué: «Us ho dic amb tota veritat: Si no mengeu la carn del Fill de l’home i no beveu la seva sang, no podeu tenir vida en vosaltres. Qui menja la meva carn i beu la meva sang té vida eterna, i jo el ressuscitaré el darrer dia. Ben cert: la meva carn és un veritable menjar, i la meva sang és una veritable beguda. Qui menja la meva carn i beu la meva sang està en mi i jo en ell. A mi m’ha enviat el Pare que viu, i jo visc gràcies al Pare; igualment, els qui em mengen a mi viuran gràcies a mi. Aquest és el pa baixat del cel. No és com el que van menjar els vostres pares. Ells van morir, però els qui mengen aquest pa, viuran per sempre.»

Comentaris:

En aquesta perícopa dóna Jesús l’última explicació del repartiment dels pans. El punt central es troba en la seva afirmació, repetida de diverses maneres, del do de si mateix. Jesús no ha vingut a donar «coses», sinó a donar-se ell mateix a la humanitat. Per això el pa que donava contenia la seva pròpia entrega, era el senyal que l’expressava. Aquesta mateixa és la seva exigència per al deixeble: Ha de considerar-se a si mateix com a «pa» que cal repartir; i ha de repartir el seu pa com si fos ell mateix qui es reparteix. Ha de renunciar a posseir. Només el que no tingui por de perdre trobarà la seva vida. Aquesta es rep només en la mesura que es dóna, es posseeix en la mesura que es lliura. Fer que la pròpia vida sigui «aliment disponible» per als altres, com la de Jesús, repetint el seu gest amb la força del seu Esperit que és la del seu amor, és la llei de la nova comunitat humana. S’expressa en l’eucaristia, que renova el gest de Jesús. S’hi s’experimenta el seu amor en l’amor dels germans i es manifesta el compromís de lliurar-se als altres com ell es va lliurar. La nova societat no es produirà per una intervenció miraculosa de Déu. L’amor de Déu s’ha manifestat en Jesús-home i ha de continuar manifestant-se per mitjà dels homes, amb el seu esforç i la seva dedicació.

  1. MEDITA…

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

“L’Eucaristia és do, no un premi.”

“Un do que ha d’esclatar dins, que ha de desbordar la vida estreta i raquítica, i fer-nos éssers excessius,   desproporcionats, alliberats i alliberadors”.

  • “El que creu té vida”
  • “Jo soc el pa de vida”
  1. COMTEMPLA I PREGA…

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Senyor, que t’ofereixes per a viure en mi,

transformant-me en un altre tu,

perquè tots lloïn el Pare.

  1. ACTUA…

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

  1. COMPARTEIX…

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

  1. DÓNA GRÀCIES…

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

 

Gràcies, Pare, pel que m’has revelat amb aquesta Paraula,

ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús

i fes-me dòcil a l’acció de l’Esperit en la meva vida.

 

Font Pregaria: Evangeli al dia 2019 Ed. CCS