ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE B – III DIUMENGE D’ADVENT

11 diciembre 2023

III DIUMENGE D’ADVENT Ciclo B (Jn 1, 6-8.19-28)
PREGÀRIA

Creiem que estàs enmig nostre, Pare, i en el nostre interior;
creiem que l’Esperit del teu Fill ens impulsa.
Et demanem que no deixem d’estar oberts a l’Esperit,
i que sapiguem escoltar les seves insinuacions.
Que vingui sobre nosaltres el teu Esperit
perquè ens ajudi a conèixer més el teu Fill
a través de la Paraula que ara escoltarem.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

1. LLEGEIX…

Què diu el text?
Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Jn 1, 6-8.19-28)
Déu envià un home que es deia Joan. Era un testimoni; vingué a donar testimoni de la Llum, perquè per ell tothom arribés a la fe. Ell mateix no era la Llum; venia només a donar-ne testimoni. Quan els jueus van enviar-li, des de Jerusalem, sacerdots i levites per interrogar-lo, el testimoni de Joan fou aquest. Li preguntaren: «Qui ets tu?» Ell, sense cap reserva, confessà clarament: «Jo no sóc el Messies.» Li preguntaren: «Qui ets, doncs? Elies?» Els diu: «No el sóc.» «Ets el Profeta que esperem?» Respongué: «No.» Li digueren: «Doncs, qui ets? Hem de donar una resposta als qui ens han enviat: què dius de tu mateix?» Digué: «Sóc una veu que crida en el desert: “Aplaneu el camí del Senyor”, com diu el profeta Isaïes.» Alguns dels enviats, que eren fariseus, li preguntaren encara: «Per què bateges, doncs, si no ets el Messies, ni Elies, ni el Profeta?» Joan els respongué: «Jo batejo només amb aigua, però, tot i que no el coneixeu, ja teniu entre vosaltres el qui ve després de mi; jo no sóc digne ni de deslligar-li la corretja del calçat.» Això va passar a Bet-Ània, a l’altra banda del Jordà, on Joan batejava.

Comentaris:
El Baptista és un testimoni eminent de Jesús. Ell mateix es reconeix com a testimoni excepcional en presentar-se realitzant en la seva persona la predicció d’Isaïes: veu d’un que crida en el desert… Així reconeix el paper preparatori del Senyor. És el precursor o herald. No és ni el Crist, ni Elies, ni el Profeta. Els tres títols tenen significat messiànic. El primer no necessita demostració. Pel que fa a Elies, el judaisme anterior i posterior al Nou Testament el considera com una figura messiànica, no com el precursor del Messies, sinó com el precursor de Déu. És el Messies sacerdotal, el Messies d’Aaron, a l’estil del que era esperat a Qumran. En relació amb el Profeta, també és figura messiànica. D’aquí que Jesús sigui considerat així (Jn 6,14; 7,40) i aquest títol mai no sigui donat al Baptista en el nostre evangeli. El profeta és el portador de la salut en el temps últim. Rei, sacerdot i profeta. Tres títols messiànics. Això explica el triple ministeri i ofici concentrat en Jesús: rei, sacerdot i profeta. En aquest evangeli Joan no bateja Jesús. No es diu expressament; pot deduir-se del text i la tradició sinòptica no ho pot dir més clar. Aquest silenci intencionat de l’evangeli de Joan s’explica des de l’esmentada tendència anti-baptista. Des de la discussió entre els deixebles de Jesús i els del Baptista, el fet que Joan bategés Jesús indicaria una certa superioritat d’aquest sobre aquell. El Baptista presenta Jesús com l’anyell de Déu i el Fill de Déu (Jn. 1,29-34). És versemblant que el Baptista hagi presentat així Jesús? No ho creiem. No pot pensar-se en una revelació especial que el Baptista hagués rebut? Aquesta possibilitat ha de demostrar-se, no s’ha de suposar. Des del punt de vista històric és més que probable la trobada entre el Baptista i Jesús. El Baptista va poder considerar i presentar Jesús com l’enviat de Déu, però els títols per presentar-lo que utilitza només són pensables després de l’esdeveniment cristià totalment acabat, a la llum de la Pasqua. Un cop revelat el misteri de Jesús, es posen els títols en boca del seu presentador oficial, el Baptista.

2. MEDITA…
Què em diu Déu a través del text? Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

“El profeta em sotmet a «crisi», les seves paraules són pedres i no perles ornamentals… però tinc més por de la seva absència, del seu silenci”

“Vull que no falti aquesta veu en l’Església, que ens veiem condemnats a dormir …”

– “Vine, Senyor, no triguis!”
– “Tu ets la Llum!

3. COMTEMPLA I PREGA…
Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Oh, Senyor,
M’has convidat a l’alegria i vull estar alegre perquè,
En tenir-te a tu, no sento una altra cosa en mi, sinó profunda alegria.
Senyor, la teva arribada i el teu naixement són la causa del meu goig,
la música de la meva ànima.
Gràcies, Senyor, perquè tu ets la causa de la nostra alegria!

4. ACTUA…
A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

5. COMPARTEIX…
Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

6. DÓNA GRÀCIES…
Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

Gràcies, Pare, pel que m’has revelat amb aquesta Paraula,
ajuda’m a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús
i fes-me dòcil a l’acció de l’Esperit en la meva vida.

Font Pregaria: Evangeli al dia 2023 Ed. CCS