ESTUDI DE LA PARAULA| CICLE A – V DIUMENGE DE PASQUA

1 mayo 2023

Proposta de Lectio Divina personal (o en grup)

V Diumenge de Pasqua Cicle A (Jn 14,1-12)

 

 

PREGÀRIA

Creiem que estàs enmig nostre, Pare, i en el nostre interior;

creiem que l’Esperit del teu Fill ens impulsa.

Et demanem que no deixem d’estar oberts a l’Esperit,

i que sapiguem escoltar les seves insinuacions.

Que vingui sobre nosaltres el teu Esperit

perquè ens ajudi a conèixer més el teu Fill

a través de la Paraula que ara escoltarem.

(B) PASSES PER A LA MEDITACIÓ

  1. LLEGEIX…

Què diu el text?

Atén a tots els detalls possibles. Imagina l’escena. Destaca tots els elements que et criden l’atenció o que et són molt significatius. Gaudeix de la lectura atenta. Pren nota de tot el que adverteixis. Per comprendre el text et poden servir els comentaris que t’oferim a continuació.

Text (Jn 14,1-12)

En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles: «Que els vostres cors s’asserenin. Confieu en Déu, confieu també en mi. A casa del meu Pare hi ha lloc per a tots: si no n’hi hagués, us podria dir que vaig a preparar-vos estada? I quan hauré anat a preparar-vos-la, tornaré i us prendré a casa meva, perquè també vosaltres visqueu allà on jo estic. I ja sabeu quin camí hi porta, allà on jo vaig.» Tomàs li diu: «Senyor, si ni tan sols sabem on aneu. Com podem saber quin camí hi porta?» Jesús li diu: «Jo sóc el camí, la veritat i la vida: ningú no arriba al Pare si no hi va per mi. Si m’heu conegut a mi, heu de conèixer igualment el meu Pare: des d’ara ja el coneixeu i ja l’heu vist.» Li diu Felip: «Senyor, mostreu-nos el Pare, i no ens cal res més.» Jesús li diu: «Felip, fa tant de temps que estic amb vosaltres, i encara no em coneixes? Qui em veu a mi, veu el Pare. Com pots dir que us mostri el Pare? No creus que jo estic en el Pare i el Pare està en mi? Les paraules que jo us dic no venen de mi mateix. És el Pare qui, estant en mi, fa les seves obres. Creieu-me: jo estic en el Pare i el Pare està en mi; si no, creieu-ho per aquestes obres. Us ho dic amb tota veritat: Qui creu en mi, també farà les obres que jo faig, i fins en farà de més grans, perquè jo me’n vaig al Pare.»

Comentaris:

El tema del discurs -presentat en forma d’inclusió en Jn 14, 1.27: no es torbi el vostre cor-  gira al voltant de dos verbs: «me’n vaig» i «torno». El «me’n vaig» indica el «lloc» cap al qual va (Jn 14,1-17) i el «camí» per arribar-hi: Jesús és el camí per arribar al Pare. El «torno» (Jn 14,18-27) es refereix a la Pasqua. La pasqua condemna i supera l’orfandat dels deixebles. En una mena de conclusió (Jn 14,28-31) es resumeixen els grans temes: partida i retorn de Jesús; la fe i l’amor i la relació entre el Pare i el Fill. Això, al seu torn, fa que aparegui un tema nou: el de l’alegria. Dins d’aquesta estructura i contingut fonamentals cal destacar també aquests altres aspectes: La necessitat de creure en Jesús. Només així es pot entendre que la seva partida sigui pel bé dels deixebles. Jesús és l’únic camí cap al Pare; és tot el que l’home necessita per a la salvació. L’aclariment sobre el lloc al qual Jesús es dirigeix. Jesús va a la casa del Pare.

Com a representació «espaial» de la vida, del regne, apareix per primera vegada en tot el Nou Testament. L’explicació de les representacions esmentades. En la mort i resurrecció de Jesús, en lloc d’accentuar-seu valor i significat salvífics, es posa en relleu l’aspecte de la seva anada al Pare a preparar el lloc per als deixebles. Un cop aconseguida aquesta finalitat, Jesús torna per prendre amb ell els deixebles (Mt 24,40s); el temps salvífic és el de la unió amb Jesús en les morades… En lloc de la fe es posa en relleu l’esperança. La continuació de l’obra de Jesús a l’acció dels deixebles. Perquè creuen en ell, faran fins i tot obra més grans que les seves (Jn 14,12). Ells seguiran predicant i anunciant la conversió perquè altres tinguin també l’oportunitat de viure a les estances celestes. Ja que Jesús va al Pare, els deixebles ampliaran, «faran més grans obres», l’obra de Jesús al llarg del temps. El poder intercessor de Jesús per la seva presència davant el Pare (Jn 14,13).

Les preguntes dels deixebles (Jn 14,5.8.22) són funcionals i carregades d’intenció: no expressen la ignorància de qui les fa, sinó la necessitat que tothom té d’escoltar la resposta de Jesús, que elles provoquen. A la pregunta de Tomàs respon Jesús presentant-se com el camí, la veritat i la vida. Evidentment una persona no és un camí, però sí que pot ser el mitjà per arribar a una altra. Això és el que significa la autopresentació de Jesús: ell és el mitjà únic per arribar al Pare. La resposta donada a Felip al·ludeix a tots aquells que es consideren a si mateixos com reveladors o manifestadores de Déu. El cas més clar, subjacent a la pregunta de Felip, era el de Simó el mag (Ac 8,9ss). Davant tots ells s’afirma que l’únic revelador de Déu és Jesús. A la pregunta de Judes es troba latent el desig de tot cristià: que Jesús faci una demostració inequívoca del seu poder. I que ho faci no només dins de la comunitat, sinó en el món. La resposta de Jesús purifica aquests desitjos tan ben intencionats com equivocats: per al revelador l’important és la fe, guardar la seva paraula; dins d’això no entra l’esperar demostracions ostentoses.

  1. MEDITA…

Què em diu Déu a través del text?  Atén al teu interior. A les mocions (moviments) i emocions que sents. Algun aspecte et sembla dirigit per Déu a la teva persona, a la teva situació, a alguna de les teves dimensions?

Suggeriments:

» Creieu en mi i en el Pare», aquesta és la clau de tot servei … saber i creure que estem servint i visualitzant l’amor que és Déu”

“En tot obrar amorós es manifesta l’obra de Déu: servei ministerial.”

  • “Jo sóc el camí”
  • “Jo sóc la vida”
  1. COMTEMPLA I PREGA…

Què li dius a Déu gràcies a aquest text? Què et mou a dir-li? Peticions, lloança, acció de gràcies, perdó, ajuda, entusiasme, compromís? Parla amb Déu…

Suggeriments:

Ajudam, Senyor,

a caminar, lleugers però sense presses, els teus camins;

Ensenya’ns, Senyor,

a ser fidels a la veritat del nostre cor;

assenyalem, Senyor,

la deu de la felicitat que resideix en les coses petites.

Oh Déu, que en Jesús et manifestes com a camí, veritat i vida

continua parlant al meu cor amb obres de tendresa i afecte.

  1. ACTUA…

A què et compromet el text? Què ha mogut la pregària en el teu interior? Quin ensenyament hi trobes? Com fer efectiu aquest ensenyament?

  1. COMPARTEIX…

Si la Lectio es fa en grup, podeu compartir amb senzillesa allò que cadascú ha descobert, per tal d’enriquir el grup.

  1. DÓNA GRÀCIES…

Pots acabar aquest moment amb una pregària: expressa a Déu quelcom viscut, dóna-li gràcies per allò que t’ha manifestat, i demana a l’Esperit que et faci passar de la Paraula a la vida.

 

Gràcies, Pare, per el que m’has revelat amb aquesta Paraula,

ajudeu-me a progressar en el coneixement del teu Fill Jesús

i fes-me dòcil a l’acció de l’Esperit en la meva vida.

 

Font Pregaria: Evangeli al dia 2019 Ed. CCS