EPI | CICLE C – XX DIUMENGE DE DURANT L’ANY

8 agosto 2022

Evangeli Lc 12, 49-53

Narrador: En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles:

Jesús: He vingut a calar foc a la terra: i tant de bo estigués ja encesa!

Deixeble 1: Darrerament, mestre, ens tens preocupats, no entenem el que ens vols dir.

Jesús: He de passar per un baptisme, i quina angoixa fins que es compleixi!

Deixeble 2: Mestre, de quina angoixa parles?

Jesús: Penseu que he vingut a portar al món pau? No, vinc a portar divisió.

Deixeble 1: Què vols dir quan parles de divisió?

Jesús: En endavant, una família de cinc estarà dividida: tres contra dos i dos contra tres; estaran dividits: el pare contra el fill i el fill contra el pare, la mare contra la filla i la filla contra la mare, la sogra contra la nora i la nora contra la sogra.

Quantes vegades hem hagut de deixar amics, grups o equips, per seguir Jesús. Si defenses la veritat, t’enfrontes als creadors de mentides. Si estàs del costat dels petits et poses davant dels poderosos. I si defenses un estranger quan l’insulten o el persegueixen et fas enemic dels que l’ofenen. Sempre que plantis cara a qualsevol forma d’abús, et posaràs en guerra amb els qui abusen. Això és el que diu Jesús.

Jesús,

ajuda’ns a pensar una mica en els altres:

veure com els podem ajudar,

què necessiten, com podem ser més bons amics…

Per exemple, podem

defensar els mes dèbils

i així ser tots més amics. Gràcies, Jesús.

Juguem

Pinta el dibuix