EPI | CICLE B – V DIUMENGE DE PASQUA

22 abril 2024

Jn 15, 1-8

NARRADOR: Voleu que us expliqui una paràbola de Jesús? Em sembla que així ho entendreu millor. Us costa d’entendre les paràboles?

NEN 1: Però Jesús té molta paciència i ens ho explica molt fàcil. Comença, comença!

NARRADOR: En aquell temps, Jesús digué als seus deixebles:

JESÚS: Jo sóc el cep veritable. Sabeu el que és el cep?

NEN 2: Sí, clar, ho sabem. És una planta amb tiges i fulles que ens dona raïm.

JESÚS: Molt bé. I sabeu com es diuen les tiges i les fulles del cep?

NEN 1: Si, també ho sabem

JESÚS: Molt bé! M’alegra molt que ho sapigueu. Llavors entendreu molt bé el que us explicaré. Jo sóc el cep veritable, i el meu Pare és el vinyater. La sarment que no dóna fruit en mi el Pare la talla, i la que dona fruit, l’esporga i la neteja perquè encara en doni més.
NEN 2: Nosaltres també volem ser sarments.

JESÚS: Vosaltres ja sou nets gràcies al missatge que us he anunciat. Estigueu en mi i jo en vosaltres. Així com la sarment, si no està en el cep, no pot donar fruit, tampoc vosaltres no podeu donar fruit si no esteu en mi. Jo sóc el cep, i vosaltres, les sarments. Qui està en mi i jo en ell dóna molt de fruit, perquè sense mi no podríeu fer res. Si algú se separa de mi, és llançat fora, com ho fan amb les sarments, i s’asseca. Les sarments, un cop seques, les recullen, les tiren al foc i cremen.

NEN 2: És veritat, Jesús, sense tu no es pot fer res. I els que no fan res són com els sarments secs.

JESÚS: Si us quedeu en mi, i el que jo us he dit queda en vosaltres, podreu demanar tot el que desitgeu, i ho tindreu. La glòria del meu Pare és que vosaltres doneu molt de fruit i sigueu deixebles meus.

Un dia Jesús va utilitzar un exemple molt encertat per a dir als seus amics com han d’estar units a ell. Els va dir: Si els sarments tenen molts raïms és perquè estan units al cep. De la mateixa manera, vosaltres, estareu carregats de raïms de bondat i d’alegria si us manteniu units a mi per la confiança i l’afecte.
Senyor, et donem gràcies per ser una vinya productiva
i que ens fa produir per al bé dels nostres germans.
Gràcies per ser el vinyater que ens conrea i ens poda
Quan realitzem actes contraris a la teva voluntat.
Per tots els moments d’alegria i felicitat
que ens regales en les nostres famílies,
gràcies, Senyor.
Juguem
Pinta el dibuix