Els Salesians celebren el cinquantè aniversari de la seva presència a Jaén

4 diciembre 2020

Per José González Rodríguez. 

En el marc dels 50 anys de presència dels Salesians a Jaén (1970-2020), la Comunitat Salesiana i la Família Salesiana, volen agrair a Déu aquests anys i a l’Església i societat de la ciutat de Jaén, la seva acollida i suport.Per això, es projecten un seguit d’actes commemoratius d’aquesta efemèride que s’adaptaran a les circumstàncies i restriccions que hi hagi en cada moment:

  • 8 de desembre de 2020, a les 10.30, al temple de la Parròquia Sant Joan Bosco, tindrà lloc l’acte d’inauguració del Cinquantenari i la Missa de la Solemnitat de la Immaculada.
  • 31 de gener de 2021, a les 13.00, a la Catedral, tindrà lloc la Missa Solemne en Honor de Sant Joan Bosco.
  • De l’1 al 5 de febrer de 2021, tindran lloc les Jornades històrico-pedagògiques: La Pedagogia de Don Bosco, a Jaén i amb els temps.
  • 14 de maig de 2021, celebració de la Vetllada – Concert: 50 anys al servei dels joves.
  • 24 de setembre de 2021, Acte de cloenda del Cinquantenari.

Els orígens a Jaén

Pels anys seixanta, la Diputació de Jaén, impulsada per Don Rafael Pozas, prevere, canonge de la catedral de Jaén, que exercia com a director de l’antic Hospicio de Santo Domingo, va decidir convidar els Salesians perquè es fessin càrrec de l’educació dels joves acollits al centre. Però no serà fins l’estiu dels setanta quan els Salesians arriben a Jaén per fer-se càrrec de «l’educació, promoció i desenvolupament dels nens orfes i necessitats, acollits a la Beneficència Provincial», segons es recull en el Conveni de col·laboració que s’estableix entre la Diputació Provincial de Jaén i la Comunitat dels Salesians.

Els recursos humans i materials que troba la comunitat religiosa en el moment d’assumir la seva nova missió socioeducativa, es limiten, al costat del col·lectiu de menors atesos -al voltant de 160 nens varons d’entre 8 i 18 anys-, un centre d’internament a l’antic convent dels Dominics. Un immoble poc propici per acollir nens de tan curta edat. La distribució dels espais utilitzats era poc apta per a les activitats de la vida quotidiana.

Des dels anys seixanta, la Diputació està construint un nou centre al costat de la carretera de sortida de Jaén cap a Madrid. Un centre més adequat als temps i al nou gir que es pretenia donar a l’atenció de tants joves que patien greus mancances familiars i socials: orfandat, pobresa extrema, llars desfets i altres mals.

Des de l’estiu ja està vivint amb els xavals el salesià En Jaume Marquina, la Comunitat Salesiana no es va establir en la Nova Residència fins a desembre de 1970, donant-se, a el nou edifici, el nom de Residència Juvenil Sant Domingo Savio.


Creació de la Parròquia San Juan Bosco

El llavors bisbe de la Diòcesi, D. Félix Romero Mengíbar, va creure convenient crear una nova parròquia per atendre el nucli de població que s’estava formant per aquesta zona i la va encomanar a la Comunitat Salesiana. Es va denominar Parròquia de San Juan Bosco.

El decret de creació de la parròquia té data de 8 de setembre de 1970, tot i que la presa de possessió del primer rector, Don Joan Manuel Cereceda, va tenir lloc el 8 de desembre de l mateix any. Sent aquesta data quan va arribar la Comunitat Salesiana a Jaén. Com temple parroquial es faria servir la Capella de la Residència Juvenil. En aquesta data ja regia la diòcesi el nou bisbe D. Miguel Peinado.

El 1972 és nomenat nou Rector D. Francisco Larena Gonzalo. Es compren uns locals a la barriada Alcásser -Obres Públiques, i es posa en marxa la Capella de María Auxiliadora, des d’on es van a oficiar els enterraments i les celebracions d’altres sagraments. S’hi reuneixen grups de matrimonis, es fan xerrades setmanals a tots els fidels.

L’activitat a la capella de la residència es redueix a misses dominicals i poc més. L’any 1983 els salesians han de deixar la Residència Domingo Savio i es traslladen a una casa que compra la Congregació Salesiana, al Carrer Tetuán, la qual es converteix en residència de la comunitat i Temple Parroquial. Al mateix temps, els salesians, compren uns terrenys a l’Av de la Universidad, per al nou Temple parroquial i casa de la Comunitat Salesiana. És nomenat nou Rector José González Rodríguez, i es realitza la construcció del nou temple, que s’inaugura el 8 de desembre de 1985.

 

Cinquanta anys de presència salesiana significativa i evangelitzadora

Des de l’inici es va procurar que la Parròquia estigués immersa en el barri. Que no fos una estructura aïllada i arraconada, sinó que estigués propera als problemes de barri, i d’aquells que més ho necessitaven, tractant de donar resposta a algunes de les necessitats que s’anaven plantejant.

La parròquia va passar a ser la plataforma que va fer possible la implantació del carisma de Don Bosco a la ciutat de Jaén i, particularment, en aquest barri perifèric, del Polígono de El Valle.

  • El Centre Juvenil DOSA (fundat l’any 1984) va preservar a molts joves de la droga i de l’exclusió social, i va despertar vocacions d’estudi o treball de projecció social i solidari.
  • La parròquia va fer possible la presència dels salesians en col·legis públics de barri amb les classes de religió i en altres centres d’ensenyament privats de Jaén.
  • L’ADMA (Associació de Maria Auxiliadora), al mateix temps que propagava la devoció a Mare de Déu, amb les capelles de visita domiciliària, va ser la mà dreta de el rector per conèixer i ajudar les moltes famílies necessitades de barri; precursora de l’actual Càritas Parroquial.
  • Neix un grup de Salesians Cooperadors que li donaran una empenta evangelitzadora i salesiana a l’Obra a Jaén.
  • La parròquia va facilitar també l’obertura de la primera casa d’acollida, que va ser la llavor de l’actual expansió de l’obra de la Fundación Don Bosco en Jaén.

El carisma salesià va començar a arrelar en un barri deprimit, en expansió urbanística d’habitatges socials. Per als que han viscut aquesta experiència, és molt gratificant, al mirar cap enrere, el recorregut que ha realitzat la presència salesiana a Jaén.

Un recorregut molt significatiu i de gran valor evangelitzador.

Com va dir el Rector Major D. Viganó, després de la seva visita a aquesta casa: «Aquí, amb pocs mitjans s’evangelitza». Per això l’obstinació en aquest cinquantenari, no pot ser altre que seguir potenciant l’educació dels joves i l’evangelització de la vila des de la pobresa en recursos materials, però amb riquesa d’entusiasme i esperança.

Aquesta és la gran responsabilitat de la Família Salesiana, que posa la seva esperança en Déu i en l’ajuda incondicional de Maria Auxiliadora, però sense estalviar esforços.

També et pot interessar …