Notícies

Notícies Inspectorials

La Passió es viu d’una manera diferent

La Passió es viu d’una manera diferent

El grup de teatre de la Casa Salesiana de Huesca organitza un seguit de conferències on-line els dijous a les 20 h per apropar la vida, mort i resurrecció de Jesús des de l’amor pel teatre.

Salesianos.info

[feedzy-rss feeds="https://salesianos.info/feed/" max="3" offset="0" feed_title="no" refresh="1_minutes" columns="1" summary="yes" summarylength="250" meta="date" size="500" lazy=yes"]