Notícies

Notícies Inspectorials

Un congrés internacional per a destacar la figura de Don Pablo Albera

Un congrés internacional per a destacar la figura de Don Pablo Albera

Dedicat al II successor de Don Bosco en el primer centenari de la seva mort (Torí-Valdocco, 29 d’octubre de 1921) està promogut i organitzat per l’Institut Històric Salesià (ISS) i la Universitat Pontifícia Salesiana (UPS) i es desenvoluparà de manera mixta: cites presencials en la seu de la UPS i en directe on line amb traducció simultània.

Salesianos.info